Bùng nổ Mid Year Sale Hosting Singapore

Bùng Nổ Mid Year Sale Datacenter Singapore

Cấu hìnhPhí 1 thángPhí 6 tháng (-10%)Phí 1 năm (-20%)Phí 2 năm (-30%)Phí 3 năm (-50%)
SIN-RVH1420,000 vnđ/tháng378,000 vnđ/tháng336,000 vnđ/tháng294,000 vnđ/tháng210,000 vnđ/tháng
SIN-RVH2540,000 vnđ/tháng486,000 vnđ/tháng432,000 vnđ/tháng378,000 vnđ/tháng270,000 vnđ/tháng
SIN-RVH3780,000 vnđ/tháng702,000 vnđ/tháng624,000 vnđ/tháng546,000 vnđ/tháng390,000 vnđ/tháng
SIN-RVH41,200,000 vnđ/tháng1,080,000 vnđ/tháng960,000 vnđ/tháng840,000 vnđ/tháng600,000 vnđ/tháng
SIN-RVH51,680,000 vnđ/tháng1,512,000 vnđ/tháng1,344,000 vnđ/tháng1,176,000 vnđ/tháng840,000 vnđ/tháng
SIN-RVH63,000,000 vnđ/thángN/AN/AN/AN/A

Khuyến mãi mua 1 tặng 3

Business Hosting Singapore


Cấu hìnhPhí 1 thángPhí 6 tháng (-5%)Phí 1 năm (-10%)Phí 2 năm (-15%)Phí 3 năm (-20%)
SIN-B1250,000 vnđ/tháng237,500 vnđ/tháng225,000 vnđ/tháng212,500 vnđ/tháng200,000 vnđ/tháng
SIN-B2450,000 vnđ/tháng427,500 vnđ/tháng405,000 vnđ/tháng385,500 vnđ/tháng360,000 vnđ/tháng
SIN-B3800,000 vnđ/tháng760,000 vnđ/tháng720,000 vnđ/tháng680,000 vnđ/tháng640,000 vnđ/tháng
SIN-B41,000,000 vnđ/thángN/AN/AN/AN/A

Singapore Hosting


Cấu hìnhPhí 6 thángPhí 1 nămPhí 2 năm (-5%)Phí 3 năm (-10%)
SIN01-S1N/A30,000 vnđ/tháng28,500 vnđ/tháng27,000 vnđ/tháng
SIN01-S260,000 vnđ/tháng60,000 vnđ/tháng57,000 vnđ/tháng54,000 vnđ/tháng
SIN01-S396,000 vnđ/tháng96,000 vnđ/tháng91,200 vnđ/tháng86,400 vnđ/tháng
SIN01-S4144,000 vnđ/tháng144,000 vnđ/tháng136,800 vnđ/tháng129,600 vnđ/tháng