Email Marketing

Delivery Servers

Delivery Servers là danh sách các server dùng để gửi email. Để có thể gửi Email Marketing bạn cần tối thiểu 2 hệ thống chính: Hệ thống quản lý contact list, campaign, mail builder hay còn gọi là hệ thống Email Marketing Hệ thống delivery server: hay còn gọi là email server hoặc là SMTP …

Delivery Servers Xem thêm »

Bounce Servers

Khi bạn có danh sách khách hàng cần chăm sóc, bạn quyết định gửi chiến dịch email marketing và chắc chắn là trong danh sách này sẽ có địa chỉ email tồn tại và không tồn tại hoặc có sự cố kỹ thuật khác như mailbox bị đầy dung lượng không thể nhận email nữa. …

Bounce Servers Xem thêm »

Scroll to Top