Sự khác biệt giữa VPS và Cloud Server

Trong quá trình tư vấn vHost gặp rất nhiều câu hỏi từ khách hàng về sự khác biệt giữa VPS và Cloud Server (hay Cloud VPS) lựa chọn nào sẽ phù hợp hơn? Bài viết dưới đây vHost sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát để bạn có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp. Giới thiệu …

Sự khác biệt giữa VPS và Cloud Server Xem thêm »