Geotrust Antimalware Scan

Dịch vụ Geotrust Antimalware Scan giúp quý khách bảo vệ website của mình, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử khỏi malware hoặc phát hiện ngay khi có malware và tăng cường uy tín website của mình với khách hàng cũng như không bị liệt kê vào danh sách đen của các trình duyệt web và các bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing…
Tính năng của dịch vụ Geotrust Antimalware Scan
  • Thông báo cho khách hàng biết website của bạn không bị nhiễm malware và hoàn toàn tin cậy
  • Đảm bảo website của quý khách không bị liệt kê vào danh sách đen của các trình duyệt
  • Đảm bảo website của quý khách không nằm trong danh sách đen của các bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing…
  • Phát hiện malware trên website và đưa ra hướng giải quyết cực kỳ nhanh chóng
  • Thông báo cho khách hàng biết website của bạn đã được chứng nhận scan qua malware từ Geotrust. Geotrust là tổ chức hàng đầu về SSL của 1 triệu tên miền truy cập nhiều nhất trên internet.
Xác thực mở rộng
partners
partners
partners
partners
partners
partners