Giới thiệu
Bên cạnh các cấu hình được vHost chọn sẵn quý khách hàng có thể linh động khởi tạo các dịch vụ cloud dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của mình. Quý khách chỉ phải thanh toán cho những tài nguyên mà mình cần sử dụng.
Bảng giá tài nguyên cloud server với chi phí cố định hàng tháng
Tài nguyênPhí hàng thángThông tin thêm
1 Core CPU60.000 vnđ
1GB Memory60.000 vnđ
1GB SSD8.000 vnđ
1GB Backup6.000 vnđ
1 IP Address Public100.000 vnđĐịa chỉ IP đầu tiên miễn phí
IP Address PrivateMiễn phí
1GB Bandwidth1.000 vnđ500GB đầu tiên miễn phí
Windows Server 2008/2012150.000 vnđ

Khởi tạo Cloud Server với chi phí cố định hàng tháng

Tuỳ ý lựa chọn CPU, Ram hoặc ổ cứng cho Cloud Server dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của quý khách bắt đầu ngay
Bảng giá tài nguyên cloud server tự chọn theo giờ
Tài nguyênPhí theo giờThông tin thêm
1 Core CPU165 vnđ
1MB Memory0,16 vnđ
1GB SSD14 vnđ
1GB Backup8 vnđ
1 IP Address140 vnđ
1MB Data Transfer Out0,0015 vnđ500GB đầu tiên miễn phí
1MB Data Transfer In0,0015 vnđ500GB đầu tiên miễn phí
1Mbps Network Rate290 vnđ5Mbps đầu tiên miễn phí

Khởi tạo Cloud Server tại datacenter Việt Nam với hình thức thanh toán theo giờ

Tuỳ ý lựa chọn CPU, Ram hoặc ổ cứng cho Cloud Server tại Việt Nam dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của quý khách bắt đầu ngay

Khởi tạo Cloud Server tại datacenter Singapore với hình thức thanh toán theo giờ

Tuỳ ý lựa chọn CPU, Ram hoặc ổ cứng cho Cloud Server tại Singapore dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của quý khách bắt đầu ngay

Quý khách cần tư vấn thêm thông tin?

Mọi thông tin của quý khách sẽ được đảm bảo bảo mật bởi vHost Liên hệ ngay
partners
partners
partners
partners
partners
partners

Facebook Comments