1. Chương trình đại lý tại vHost
 • vHost đang hướng tới mục tiêu là nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến chuyên nghiệp. Với hệ thống máy chủ đặt tại các Datacenter lớn tại Việt Nam và là công ty đầu tiên tại Việt Nam có cơ sở hạ tầng riêng biệt tại Singapore cộng với các dịch vụ phong phú, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ của khách hàng đại lý.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế và Việt Nam, tốc độ đăng ký và kích hoạt nhanh, chiết khấu hấp dẫn, hệ thống quản lý tiện lợi.
 • Đại lý có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ cho khách hàng.
 • Hệ thống quản lý đại lý chuyên nghiệp, dễ quản lý, đại lý có thể khởi tạo dịch vụ ngay lập tức thông qua control quản lý.
 • Hoàn toàn không có thông tin vHost đối với khách hàng của đại lý.
 • Chúng tôi hỗ trợ đại lý xây dựng các trang quản lý dịch vụ theo tên miền của đại lý, làm DNS riêng theo tên miền của đại lý.
 • Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi riêng cho các đối tượng đại lý.
 • Linh động, chiết khấu hấp dẫn với các dịch vụ Hosting, VPS, Dedicated Server, Co-Location.
 • Hỗ trợ chuyển đổi hoàn tất dữ liệu và website từ nhà cung cấp dịch vụ khác.
2. Đối tượng đại lý
Tất cả cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đều có thể trở thành đại lý của vHost .
3. Hình thức nạp tiền vào tài khoản
 • Nạp tối thiểu 2.000.000 cho lần đầu tiên.
 • Các mức nạp tiền tiếp theo chia chẵn cho 1.000.000 VNĐ.
 • Cấp đại lý tăng dần dựa trên tổng số tiền đã nạp vào hệ thống.
 • Chiết khấu giảm giá trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ.
4. Bảng giá đại lý
Cấp 01 Cấp 02 Cấp 03 Cấp 04
Tổng giá trị nạp vào Dưới 10 triệu Từ 10 đến 20 triệu Từ 20 đến 50 triệu Trên 50 triệu
Tên miền Việt Nam (*)
Đăng ký mới Giảm 20% Giảm 20% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 20% Giảm 20% Giảm 30% Giảm 30%
Tên miền Quốc tế
Đăng ký mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Dịch vụ Hosting/Email Hosting/Email Relay
Đăng ký mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Dịch vụ Email Server/VPS
Đăng ký mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Dịch vụ Máy Chủ Riêng/ Thuê chỗ đặt server
Đăng ký mới Giảm 5% Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10%
Gia hạn Giảm 5% Giảm 5% Giảm 5% Giảm 10%
Dịch vụ SSL
Đăng ký mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
(*) Chỉ áp dụng với hạng mục Phí dịch vụ đăng ký mới (3) khi đăng ký và Phí dịch vụ gia hạn (4) khi gia hạn của tên miền.
Bảng giá tên miền Việt Nam:
Tên miền Phí đăng ký VNNIC (1) Phí duy trì VNNIC (2) Phí dịch vụ đăng ký mới (3) Phí dịch vụ gia hạn (4)
.VN 200.000VNĐ/lần 350.000VNĐ/năm 220.000VNĐ/năm 132.000VNĐ/năm
.COM.VN / .NET.VN / .BIZ.VN 200.000VNĐ/lần 250.000VNĐ/năm 198.000VNĐ/năm 110.000VNĐ/năm
.GOV.VN / .ORG.VN / .EDU.VN / .INFO.VN / .PRO.VN / .HEALTH.VN / .AC.VN 120.000VNĐ/lần 150.000VNĐ/năm 143.000VNĐ/năm 66.000VNĐ/năm
.NAME.VN 30.000VNĐ/lần 30.000VNĐ/năm 33.000VNĐ/năm 27.500VNĐ/năm
Tỉnh thành 120.000VNĐ/lần 150.000VNĐ/năm 143.000VNĐ/năm 66.000VNĐ/năm
Lưu ý:
 • Đăng ký: (1) + (2) + (3)
 • Gia hạn: (2) + (4)
 • Chi phí ở mục số (3) và (4) đã bao gồm VAT
 • Chi phí ở mục số (1) và (2) được miễn thuế VAT.
 
partners
partners
partners
partners
partners
partners