Hướng dẫn kiểm tra việc gửi và nhận email từ Zimbra

Để có thể kiểm tra log email Quý khách cần tạo SSH Public Key và gửi vHost để vHost cập nhập quyền truy cập cho Quý khách. Quý khách có thể tạo SSH Key theo hướng dẫn tại link: https://vhost.vn/docs/huong-dan-su-dung/cloud-vps/huong-dan-tao-ssh-key/

Sau khi vHost cấp quyền truy cập hoàn tất, Quý khách có thể kiểm tra việc gửi/nhận email trực tiếp thông qua SSH.

Lưu ý: tài khoản login vào server là user zimbra.

Để kiểm tra việc gửi email của 1 địa chỉ email:

/opt/zimbra/libexec/zmmsgtrace -s user@example.com

Để kiểm tra việc gửi email tới 1 domain cụ thể, ví dụ gmail.com

/opt/zimbra/libexec/zmmsgtrace -r '@gmail.com'

Credit: https://wiki.zimbra.com/wiki/Track_messages_sent_and_received_by_a_user

Was this page helpful?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.