Hướng dẫn SSH tới hosting bằng Putty và Pageant để load key

Tại bài viết này vHost sẽ hướng dẫn bạn SSH tới hosting bằng Putty và sử dụng PuttyAnt để upload key, nếu các bạn chưa có SSH KEY trên hosting thì có thể xem hướng dẫn tạo SSH KEY tại đây.

Lưu ý: Chỉ có những tài khoản hosting có quyền SSH mới có thể SSH tới hosting của vHost (quyền này nằm trong các gói dịch vụ hosting sau: B1, B2, B3).

Bước 1. Download SSH KEY trên hosting.

Trước khi download SSH KEY về các bạn cần convert file này qua đuôi .ppk thì mới sử dụng được.

Điền passphrase trong quá trình tạo SSH KEY.

Sau khi convert xong các bạn có thể download file này về.

Bước 2. Sử dụng Pageant để Add key.

Mở Pageant đã có sẵn khi bạn cài đặt Putty lên

Với việc sử dụng Pageant để upload file key thì sau này bạn không cần thực hiện lại thao tác này nữa.

Các bạn hãy Add key mới download về.

Nhập passphrase khi trong quá trình tạo SSH KEY

Bước 3. SSH tới hosting bằng Putty sử dụng SSH KEY vừa download về.

Với việc các bạn đã thực hiện thao tác add key tại bước 2 thì khi kết nối SSH tới hosting các bạn chỉ cần điền địa chỉ IP của hosting và port SSH của hosting để có thể SSH được tới hosting.

Sau khi kết nối tới hosting bằng putty hãy sử dụng đúng user của bạn để login vào hosting.

Chúc các bạn thành công.

Was this page helpful?