Hướng dẫn enable IPv6 trên Plesk

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn enable IPv6 trên Plesk Windows

  • Trong trường hợp này vHost áp dụng đối với server đã có sẵn IPv4 là: 103.27.60.66
  • vHost cần hỗ trợ các website hoạt động song song địa chỉ IPv6 bên cạnh IPv4. Địa chỉ IPv6 là: 2401:78c0::2005

Bước 1: gán IPv6 vào server.

Xem thêm hướng dẫn tại: https://vhost.vn/docs/huong-dan-su-dung/network/huong-dan-gan-ipv6-tren-windows/

Bước 2: force plesk cập nhập các IP mới.

Mở CMD và gõ lệnh sau:

"%plesk_bin%\ipmanage" --reread

Bước 3: tìm tất cả các website có địa chỉ IPv4 là 103.27.60.66 và xuất ra file domlist.txt ở ổ C

plesk db -NBe "select d.name,ip.ip_address from domains d left join dom_param dp on d.id=dp.dom_id left join IP_Addresses ip on dp.val=ip.id where dp.param='ip_addr_id' and ip.ip_address='103.27.60.66';" > C:\domlist.txt

Bước 4: add các IPv6 vào các website ở file domlist.txt

for /F "tokens=1,2* " %a in (C:\domlist.txt) do "%plesk_bin%\subscription" -u %a -ip %b,"2401:78c0::2005" -mail-service-ip %b,"2401:78c0::2005"

Was this page helpful?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.