Khuyến mãi Cloud VPS mua 1 tặng 2

[ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_heading element_name=”Tháng 3 – Ưu đãi đặc biệt Cloud VPS” heading=”h1″ text=”Tháng 3 – Ưu đãi đặc biệt Cloud VPS” color=”#f20808″ align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”full” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”30″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h1″ column_heading_text_color=”” heading=”DC Singapore” currency=”” price=”Tặng 1GB RAM và license DirectAdmin” discounted_price=”” after_price_text=”” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?gid=45″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”CPU E5-2670″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”SSD Enterprise” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Uptime 99.9%” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Kích hoạt ngay lập tức”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h1″ column_heading_text_color=”” heading=”DC Viettel Hà Nội” currency=”” price=”Tặng 1GB RAM và license DirectAdmin” discounted_price=”” after_price_text=”” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?gid=49″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”CPU E5-2670″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”SSD Enterprise” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Uptime 99.9%” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Kích hoạt ngay lập tức”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h1″ column_heading_text_color=”” heading=”DC Viettel HCM” currency=”” price=”Tặng 1GB RAM và license DirectAdmin” discounted_price=”” after_price_text=”” pricing_button_text=”Đăng kí ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?gid=70″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”#00adde” icon_title__group_item_0=”E5-2678 v3″ icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”#00adde” icon_title__group_item_1=”SSD Enterprise” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”#00adde” icon_title__group_item_2=”Unlimited Bandwidth” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”#00adde” icon_title__group_item_3=”Uptime 99.9%” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”#00adde” icon_title__group_item_4=”Miễn phí 1 IPv4″ icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”#00adde” icon_title__group_item_5=”Miễn phí 1 IPv6″ icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”#00adde” icon_title__group_item_6=”Kích hoạt ngay lập tức”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_tabs element_name=”Tabs” titles=”Thời gian khuyến mãi” hor_ver=”vertical_material” vertical_position=”left” extra_class=””]

  • Từ ngày 5/3/202031/3/2020

[/ce_tabs][ce_tabs element_name=”Tabs” titles=”Quy định chương trình” hor_ver=”vertical_material” vertical_position=”left” extra_class=””]

  • Khuyến mãi áp dụng cho các đơn hàng đăng ký mới.
  • Áp dụng cho các đơn hàng với chu kỳ 6 tháng trở lên
  • Áp dụng cho các datacenter: Singapore, Viettel HCM và Viettel Hà Nội
  • Không áp dụng gói A và B
  • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi khác.

[/ce_tabs][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”40″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top