Bảng giá SSL

Dịch vụ SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.

Nhằm đem lại cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mục đích sử dụng khác nhau, vHost đưa ra các bảng giá với các tính năng và chi phí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý khách.

Bảng giá GoGetSSL


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
90-day TrialDV
Domain SSLDV720.000VNĐ
Wildcard SSLDV icon-yes2.160.000VNĐ
Secure Domain SSLDV02502.160.000VNĐ2.160.000VNĐ
Multi-Domain SSLDV22483.576.000VNĐ4.320.000VNĐ
Multi-Domain Wildcard SSLDV icon-yes22484.320.000VNĐ3.576.000VNĐ
BusinessTrust SSLOV2.160.000VNĐ
BusinessTrust WildcardDV icon-yes22484.320.000VNĐ
BusinessTrust SANOV2248720.000VNĐ4.320.000VNĐ
BusinessTrust EVEV3.360.000VNĐ
BusinessTrust EV SANEV22482.160.000VNĐ6.720.000VNĐ
Public IP SANDV2248720.000VNĐ2.160.000VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp GoGetSSL tại:

Bảng giá Sectigo SSL(Comodo CA)


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
Trial SSLDV
PositiveSSLDV432.000VNĐ
PositiveSSL WildcardDV icon-yes3.624.000VNĐ
PositiveSSL Multi-DomainDV22481.200.000VNĐ3.253.200VNĐ
PositiveSSL Multi-Domain WildcardDV icon-yes22482.136.000VNĐ5.984.640VNĐ
PositiveSSL EVEV2.249.040VNĐ
PositiveSSL EV MDC (Multi Domain Certificate)EV22481.680.000VNĐ4.072.000VNĐ
Multi-Domain SSLOV2248792.000VNĐ2.892.960VNĐ
Multi-Domain Wildcard SSLOV icon-yes22483.578.640VNĐ8.369.040VNĐ
Multi-Domain EV SSLEV22482.304.000VNĐ7.199.280VNĐ
InstantSSLOV910.000VNĐ
InstantSSL ProOV1.277.520VNĐ
InstantSSL PremiumOV2.188.720VNĐ
InstantSSL Premium WildcardOV icon-yes4.609.680VNĐ
Essential SSLDV674.160VNĐ
Essential Wildcard SSLDV icon-yes2.339.760VNĐ
EnterpriseSSLOV icon-yes7.736.400VNĐ
EnterpriseSSL ProOV17.016.000VNĐ
EnterpriseSSL Pro WildcardOV icon-yes31.176.000VNĐ
EnterpriseSSL Pro EVEV26.376.000VNĐ
EnterpriseSSL Pro EV MDC (Multi Domain Certificate)EV224823.976.000VNĐ71.976.000VNĐ
SSL UCC DVDV2248816.000VNĐ2.828.640VNĐ
SSL UCC OVOV2248912.000VNĐ3.099.600VNĐ
SSL CertificateDV22481.644.480VNĐ
SSL WildcardOV icon-yes4.849.920VNĐ
SSL EVEV4.852.800VNĐ
Code Signing SSLOV2.376.000VNĐ
Code Signing SSL EVEV8.376.000VNĐ
CPAC BasicDV286.800VNĐ
CPAC ProOV668.400VNĐ
CPAC EnterpriseOV908.400VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp Sectigo SSL tại:

Bảng giá Geotrust SSL


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
TrialDV
StandardDV430.000VNĐ
WildcardSSLDV icon-yes3.619.680VNĐ
QuickSSL PremiumDV1.919.760VNĐ
QuickSSL Premium WildcardDV icon-yes6.761.520VNĐ
QuickSSL Premium SANDV4246770.160VNĐ2.876.880VNĐ
TrueBusinessIDOV2.382.000VNĐ
QuickSSL Premium WildcardOV icon-yes9.648.000VNĐ
TrueBusinessID SANOV4246860.400VNĐ6.668.400VNĐ
TrueBusinessID SAN WildcardOV icon-yes22486.000.000VNĐ12.600.000VNĐ
TrueBusinessID EVEV4.299.600VNĐ
TrueBusinessID EV SANDV42451.297.680VNĐ9.048.960VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp Geotrust SSL tại:

Bảng giá Digicert


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
Secure SiteOV02488.328.000VNĐ8.328.000VNĐ
Secure Site ProOV024820.376.000VNĐ20.376.000VNĐ
Secure Site EVEV024820.760.000VNĐ20.760.000VNĐ
Secure Site PRO EVEV024831.296.000VNĐ31.296.000VNĐ
Secure Site WildcardOV icon-yes41.736.000VNĐ
Secure Site PRO WildcardOV icon-yes96.000.000VNĐ
Code Signing SSLOV10.776.000VNĐ
Code Signing SSL EVEV16.560.000VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp Digicert  SSL tại:

Bảng giá Thawte SSL


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
SSL 123DV1.311.360VNĐ
SSL 123 WildcardDV icon-yes7.275.360VNĐ
Web Server SSLOV02482.400.000VNĐ2.526.240VNĐ
Web Server Multi-Domain WildcardOV icon-yes22486.720.000VNĐ19.200.000VNĐ
Web Server EVEV02483.997.920VNĐ4.268.880VNĐ
Wildcard SSL CertificateOV icon-yes9.374.240VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp Thawte SSL tại:

Bảng giá GlobalSign


PlanLoại chứng chỉHỗ trợ WildcardSố lượng SAN miễn phíSố lượng SAN tối đaPhí addon SANPhí duy trì hàng năm
Alpha SSLDV900.000VNĐ
Alpha SSL WildcardDV icon-yes3.100.000VNĐ
DomainSSLDV02484.350.000VNĐ
DomainSSL WildcardDV icon-yes16.600.000VNĐ
OrganizationSSLOV01003.400.000VNĐ6.150.000VNĐ
OrganizationSSL WildcardOV icon-yes20.100.000VNĐ
ExtendedSSLEV01003.400.000VNĐ16.500.000VNĐ

Quý khách có thể đăng ký trực tiếp GlobalSign  SSL tại:

Chú thích:

  • SAN: Hỗ trợ thêm domain cho chứng chỉ số SSL(1 SAN = 1 domain).
  • Wildcard: Hỗ trợ xác thực tất cả subdomain của domain chính.

Đối tác


inline-dell
inline-intel
inline-wp
inline-cisco
inline-cpanel