Hướng dẫn thêm disk trên Linux

Để thêm disk và tạo partition trên Linux, ta có thể làm theo hướng dẫn bên dưới: Bước 1: Dùng command fdisk -l để xác định disk vừa mới thêm vào. Bước 2: Sau khi xác định được disk thêm vào, ta dùng command fdisk <new_disk> để tạo partition: Vd: [root]# fdisk /dev/sdbCommand (m for help): m     (Enter the

Hướng dẫn thêm disk trên Linux Xem thêm »