Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level Bước 2: Chọn Domain Setup Bước 3: Chọn Add New Bước 4: Nhập tên Domain cần Addon. Chúc bạn thực hiện thành công.

Hướng dẫn Addon một domain cho User trên DirectAdmin Xem thêm »