Hướng dẫn đăng kí ẩn thông tin IP với Cloudflare tại vHost

Khi đăng ký dịch vụ VPS hoặc Hosting khách hàng sẽ được khuyến mãi đi kèm gói cloudflare free với tính năng Railgun, trước khi đăng ký Cloudflare khách hàng cần chuần bị các thông tin sau:+ Tài khoản client tại trang members.vhost.vn Tại sao lại phải có tài khoản members.vhost.vn: Vì vHost là partner

Hướng dẫn đăng kí ẩn thông tin IP với Cloudflare tại vHost Xem thêm »