change

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị

Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 ) Xem thêm »

Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn

Bước 1: Truy cập trang http://members.vhost.vn/ và đăng nhập với email đăng ký dịch vụ VPS. Bước 2: Chọn Danh sách dịch vụ. Bước 3: Chọn vào dịch vụ VPS muốn đổi mật khẩu Bước 4: Chọn Đổi mật khẩu  Bước 5: Nhập mật khẩu mới của User root và tiến hành Lưu thay đổi. Chúc bạn thực hiện

Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn Xem thêm »

Scroll to Top