Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

Giới thiệu Bỗng dưng 1 ngày các website trên VPS hay Server không hoạt động trong khi VPS – Server vẫn hoạt động, vẫn có thể vẫn ssh vào hệ thống. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh: service httpd restart hoặc /etc/init.d/httpd restart thì không thể được và check log httpd bằng lệnh: tail -100

Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device Xem thêm »