file

Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên DirectAdmin

Tạo và import dữ liệu vào Database Để tạo Database bạn tham khảo bài viết tại đây. Đối với file SQL có dạng .sql hoặc .sql.zip thì import thông qua phpmyadmin.Tìm kiếm phpmyadmin sau đó nhập thông tin user đã tạo ở bước trên vào để đăng nhập, lúc này giao hiện phpmyadmin sẽ hiện

Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên DirectAdmin Xem thêm »

Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng công cụ WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux: Bước 1: download và cài đặt công cụ WinSCP Bước 2: mở công cụ này và điền thông tin kết nối với server/vps qua giao thức SSH: Hostname: IP của server/vps Port: port SSH của server/vps (SFTP – mặc định 22)

Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux Xem thêm »

Scroll to Top