Hệ thống High Availability của dịch vụ Cloud Server hoạt động như thế nào?

High Availability (viết tắt là HA) là dịch vụ đảm bảo khả năng uptime của các Cloud Server luôn hoạt động ở mức cao theo cam kết. Trong bài này vHost sẽ chia sẻ hệ thống HA của dịch vụ Cloud Server tại vHost hoạt động như thế nào. Để đảm bảo uptime cao, mỗi […]

Hệ thống High Availability của dịch vụ Cloud Server hoạt động như thế nào? Xem thêm »