Cấu hình server SSD Hosting

Để giúp quý khách có cái nhìn rõ hơn về hệ thống SSD Hosting của vHost vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin sau đây: Về phần cứng: Hệ thống SSD Share Hosting của vHost được xây dựng dựa trên nền tảng server HP với cấu hình: 16 core CPU 2.27Ghz with […]

Cấu hình server SSD Hosting Xem thêm »