Hướng dẫn cấu hình các thông số trong Linux Malware Detected

Linux Malware Detected (LMD) là một chương trình dùng để quét các malware trên Linux OS, thường được cài đặt trên các máy chủ chuyên dụng và máy chủ Hosting. Mặc định, file cấu hình của LMD được đặt tại /usr/local/maldetect/conf.maldet, dưới dây là các thông số quan trọng. [GENERAL OPTIONS] email_alert=”0″ Tính năng gửi email cảnh

Hướng dẫn cấu hình các thông số trong Linux Malware Detected Xem thêm »