Hướng dẫn cài đặt lại hệ điều hành dành cho Cloud VPS

Reinstall VPS là chức năng cài đặt lại hệ điều hành cho Cloud VPS. Việc cài đặt lại hệ điều hành có thể giúp khắc phục các vấn đề như lỗi hệ thống, nhiễm virus, hoặc đơn giản là bạn muốn nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới hơn. Khi sử dụng tính

Hướng dẫn cài đặt lại hệ điều hành dành cho Cloud VPS Xem thêm »