Hướng dẫn cấu hình Autodiscover để đăng nhập ứng dụng Mail

Autodiscover là một chức năng rất hữu ích có thể được sử dụng trên bất kỳ ứng dụng thư nào hỗ trợ nó, cả trên thiết bị di động. Nó hoạt động bằng giao thức EAS (Exchange ActiveSync) và cho phép mọi máy khách tự động định cấu hình cài đặt Server thích hợp cho

Hướng dẫn cấu hình Autodiscover để đăng nhập ứng dụng Mail Xem thêm »