Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client – Tunnelier Ins

Giới thiệu  Hiểu đơn giản SOCKS là 1 proxy được ứng dụng tốt hơn HTTP proxy vì nó hỗ trợ tốt và an toàn hơn. SOCKS proxy cho phép làm việc trên môi trường Internet với bất cứ giao thức nào như: TTP, FTP, SMTP (Simple Message Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol – version

Hướng dẫn tạo SOCKS proxy via SSH 5 với Bitvise SSH Client – Tunnelier Ins Xem thêm »