Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập DirectAdmin với tài khoản User thuộc mức User Level Bước 2: Chọn Domain Setup Bước 3: Chọn Rename Domain Bước 4: Nhập tên Domain cần thay đổi. Chúc bạn thực hiện thành công.

Hướng dẫn đổi domain của hosting user trên DirectAdmin Xem thêm »