reset password

Hướng dẫn reset password root OS CentOS 7

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password root bằng noVNC khi các bạn quên password root và không thể login vào VPS của mình. Bước 1: Truy cập vào mebers.vhost.vn và lựa chọn VPS mà các bạn đang cần reset password. Bước 2: Vào VPS bằng tính năng noVNC. Và một

Hướng dẫn reset password root OS CentOS 7 Xem thêm »

Hướng dẫn reset password root OS CentOS 6

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password root bằng noVNC khi các bạn quên password root và thông thể login vào VPS của mình. Bước 1: Truy cập vào mebers.vhost.vn và lựa chọn VPS mà các bạn đang cần reset password. Bước 2: Truy cập VPS bằng tính năng noVNC. Tại

Hướng dẫn reset password root OS CentOS 6 Xem thêm »

Scroll to Top