Tích hợp CDN đối với Website thường

Bài viết này sẽ hướng dãn các bạn tích hợp CDN vào website của bạn nếu source code không nằm trong các source code thông dụng như WordPress, Drupal, Joomla…. 1/ “a.jpg” dùng để chuyển các khách viếng thăm website của bạn (visitor) với không có CDN thì đường dẫn là: domain.com/a.jpg 2/ vHost sẽ

Tích hợp CDN đối với Website thường Xem thêm »