Tích hợp CDN đối với WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN (Content Delivery Network) vào mã nguồn WordPress TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT CDN PLUGIN 1. Login vào trang quản trị Admin của WordPress 2. Truy cập mục Plugin và chọn thêm mới Plugin 3. Tiến hành cài đặt và active Plugin W3 Total Cache CHUYỂN

Tích hợp CDN đối với WordPress Xem thêm »