Thông báo quan trọng về tên miền .EU

Tổ chức quản lý domain .EU vừa ra thông báo thay đổi quan trọng về chu kỳ gia hạn tên miền .EU thay vào đó tên miền sẽ không còn được hưởng chu kỳ gia hạn kể từ ngày hết hạn như trước đây. Thông báo ngày có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2016

Thông báo quan trọng về tên miền .EU Xem thêm »