Hướng dẫn tạo SSH KEY

Bài hướng dẫn chỉ sử dụng với VPS sử dụng OS Linux Tại sao phải sử dụng SSH KEY Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên việc sử dụng mật khẩu luôn có

Hướng dẫn tạo SSH KEY Xem thêm »