Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP

Giới thiệu VPN (virtual private network) là công nghệ xây dựng hệ thống mạng riêng ảo nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin, truy cập từ xa và tiết kiệm chi phí. VPN là công nghệ được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả

Hướng dẫn kết nối VPN trên Windows XP Xem thêm »