Linux VPS

[spacer spacer_height=”15″]
[container]
[section_title icon=”chevron-circle-right” icon_color=”#999999″ title=”Dịch vụ thuê máy chủ ảo”]
Máy chủ ảo hay còn gọi là VPS là công nghệ mới nhất ứng dụng môi trường ảo hóa để xây dựng các hệ thống độc lập về tài nguyên, vận hành cũng nhanh gọn trong việc nâng cấp, bảo trì. Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo của vHost.vn đặc biệt phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có một hệ thống riêng biệt không chia sẻ hoặc chịu ảnh hưởng của người khác.
[spacer spacer_height=”15″]
[section_title icon=”chevron-circle-right” icon_color=”#999999″ title=”Tại sao nên chọn VPS của vHost ?”]

  • Sử dụng công nghệ ảo hóa hàng đầu thế giới OpenVZ, KVM, VMWare ESXi
  • Hệ thống server chuyên dụng
  • Server được đặt tại Datacenter VDC2, Singapore
  • Tự động start/stop/restart qua web
  • Chủ động cài đặt lại OS thông qua giao diện web trong vòng tối đa 10 phút và có thể chọn lựa bất kỳ distro nào mong muốn như: CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora, Slackware, Suse, Gentoo…
  • Dung lượng đường truyền lớn và băng thông không giới hạn

 

[spacer spacer_height=”15″]

[pricing_6col title=”Basic” price=”216.000″ per=”/tháng” button_style=”btn-success” button_size=”btn-sm” button_text=”Đăng ký” button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=192″ new_window=”no” title2=”Economy” price2=”420.000″ per2=”/tháng” button_style2=” btn-success” button_size2=”btn-sm” button_text2=”Đăng ký” button_link2=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=193″ new_window2=”no” title3=”Value” price3=”660.000″ per3=”/tháng” button_style3=” btn-success” button_size3=”btn-sm” button_text3=”Đăng ký” button_link3=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=194″ new_window3=”no” title4=”Deluxe” price4=”1.440.000″ per4=”/tháng” button_style4=” btn-success” button_size4=”btn-sm” button_text4=”Đăng ký” button_link4=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=195″ new_window4=”no” title5=”Premium” price5=”2.880.000″ per5=”/tháng” button_style5=” btn-success” button_size5=”btn-sm” button_text5=”Đăng ký” button_link5=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=196″ title6=”Ultimate” price6=”5.628.000″ per6=”/tháng” button_style6=” btn-success” button_size6=”btn-sm” button_text6=”Đăng ký” button_link6=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=197″ new_window6=”no” first_panel_features_1=”1 Core CPU” first_panel_features_2=”512MB Ram” first_panel_features_3=”10GB SSD” first_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” first_panel_features_icon_1=”none” first_panel_features_icon_2=”none” first_panel_features_icon_3=”none” first_panel_features_icon_4=”none” second_panel_features_1=”1 Core CPU” second_panel_features_2=”1GB Ram” second_panel_features_3=”20GB SSD” second_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” second_panel_features_icon_1=”none” second_panel_features_icon_2=”none” second_panel_features_icon_3=”none” second_panel_features_icon_4=”none” third_panel_features_1=”2 Core CPU” third_panel_features_2=”2GB Ram” third_panel_features_3=”40GB SSD” third_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” third_panel_features_icon_1=”none” third_panel_features_icon_2=”none” third_panel_features_icon_3=”none” third_panel_features_icon_4=”none” fourth_panel_features_1=”2 Core CPU” fourth_panel_features_2=”4GB Ram” fourth_panel_features_3=”60GB SSD” fourth_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” fourth_panel_features_icon_1=”none” fourth_panel_features_icon_2=”none” fourth_panel_features_icon_3=”none” fourth_panel_features_icon_4=”none” fifth_panel_features_1=”4 Core CPU” fifth_panel_features_2=”8GB Ram” fifth_panel_features_3=”80GB SSD” fifth_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” fifth_panel_features_icon_1=”none” fifth_panel_features_icon_2=”none” fifth_panel_features_icon_3=”none” fifth_panel_features_icon_4=”none” sixth_panel_features_1=”8 Core CPU” sixth_panel_features_2=”16GB Ram” sixth_panel_features_3=”160GB SSD” sixth_panel_features_4=”Không giới hạn băng thông” sixth_panel_features_icon_1=”none” sixth_panel_features_icon_2=”none” sixth_panel_features_icon_3=”none” sixth_panel_features_icon_4=”none” price_size=”1″ title_size=”2″ popular_panel=”2″ pricing_symbol=”đ” symbol_placement=”after”]
[spacer spacer_height=”15″]
[section_title icon=”chevron-circle-right” icon_color=”#999999″ title=”Quý khách không tìm thấy cấu hình như yêu cầu của mình ?”]
[call_for_action heading=”Lựa chọn cấu hình theo mong muốn của mình tại đây” background_color=”#f5f5f5″ text_color=”#333333″ button_text=”Build now” button_style=”btn-primary” button_link=”http://vhost.vn/custom-vps” new_window=”no”] [/call_for_action]
[spacer spacer_height=”15″]
[section_title icon=”chevron-circle-right” icon_color=”#999999″ title=”Chi phí addon”]
[pricing_t id=”6529″]

[/container]
[full_width background_color=”#f7f7f7″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”top center” background_attachment=”fixed” border_size=”0″ border_color=”#fff” padding_top=”45″ padding_bottom=”45″]
[partner_logos logo_1=”6274″ logo_2=”6275″ logo_3=”6276″ logo_4=”6279″ logo_5=”6277″ logo_6=”6280″]
[/full_width]