Bản quyền phần mềm Mikrotik CHR

Cloud Hosted Router (CHR) là phiên bản RouterOS của Mikrotik được cung cấp để cài đặt và sử dụng trên các môi trường ảo hóa như: KVM, VMWare, Hyper-V hoặc các hệ thống ảo hóa khác. CHR là phiên bản đầy đủ tính năng của RouterOS (Mikrotik OS) và được cung cấp dưới dạng cấp phép giấy phép (license) sử dụng.

Các hệ thống ảo hóa hỗ trợ

Yêu cầu tài nguyên để cài đặt CHR

Tên gói: RouterOS v6.34 hoặc mới hơn.

CPU: 64 bit và hỗ trợ VT-X

Ram: 128MB tối thiểu

Disk: 128MB tối thiểu và tối đa 16GB.

Bảng giá bản quyền Mikrotik CHR

P1

Dùng thử miễn phí 60 ngày

1.125.000
VNĐ/trọn đời
  • 1Gbps băng thông
  • Dùng trọn đời

P10

Dùng thử miễn phí 60 ngày

2.375.000
VNĐ/trọn đời
  • 10Gbps băng thông
  • Dùng trọn đời
BEST

P-Unlimited

Dùng thử miễn phí 60 ngày

6.250.000
VNĐ/trọn đời
  • Unlimited băng thông
  • Dùng trọn đời
Scroll to Top