Bản quyền DirectAdmin

DirectAdmin là control panel trả phí được cung cấp để đơn giản hóa quá trình quản trị các website trên hệ điều hành Linux phổ biến như CentOS và Ubuntu.

Tính năng DirectAdmin

Bảng giá DirectAdmin

Personal Plus

137,500
VNĐ/tháng
  • 2 accounts
  • 20 domains
  • Pro Pack Included

Lite

412,500
VNĐ/tháng
  • 10 accounts
  • 50 domains
  • Pro Pack Included

Standard

797,500
VNĐ/tháng
  • Unlimited accounts
  • Unlimited domains
  • Pro Pack Included
Scroll to Top