Anycast IP

Dịch vụ Anycast IP

Có rất nhiều giải pháp để quyết định việc Quý khách sẽ truy cập đến server tại đâu như: CDN, Premium DNS. Trong đó giải pháp tốt nhất là Anycast IP hoạt động dựa trên nền tảng anycast network và tự động tìm đường đi ngắn nhất để truy cập đến server gần nhất.

Đăng ký sử dụng dịch vụ Anycast IP tại vHost bạn sẽ được sử dụng các tính năng:
  •  Performance improvement: đảm bảo người dùng kết nối tới server gần nhất.
  •  Service reliability: dịch vụ luôn luôn online trong trường hợp có bất kì server nào bảo trì hoặc gián đoạn dịch vụ.
  •  Load balancing: hệ thống sẽ tự động chia tải và điều phối người dùng thay vì tập trung hết vào một datacenter.
  •  Reduces impact of DoS attacks: traffic tấn công sẽ chỉ gây ảnh hưởng đến một server cụ thể tùy theo mạng của attacker. Do đó không bị ảnh hưởng toàn bộ dịch vụ của Quý khách.

Tại sao nên chọn Anycast IP tại vHost


Globe

Performance improvement

Rocket

Service reliability

Desktop

Load balancing

Cog

Reduces impact of DoS attacks

Hệ thống Anycast IP hoạt động như thế nào?

Cùng tìm hiểu cùng với các chuyên gia của chúng tôi

Quý khách cần sử dụng dịch vụ, liên hệ chuyên viên vHost để được tư vấn ngay

Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-cloudflare