Dịch vụ Anycast IP

Có rất nhiều giải pháp để quyết định việc Quý khách sẽ truy cập đến server tại đâu như: CDN, Premium DNS. Trong đó giải pháp tốt nhất là Anycast IP hoạt động dựa trên nền tảng Anycast Network và tự động tìm đường đi ngắn nhất để truy cập đến server gần nhất.

Hệ thống Anycast IP hoạt động như thế nào?

Tại sao nên chọn Anycast IP Anycast IP tại vHost?

Performance improvement

Tính năng đảm bảo tăng khả năng người dùng kết nối tới server gần nhất.

Load balancing

Hệ thống sẽ tự động chia tải và điều phối người dùng thay vì tập trung vào một datacenter.

Service reliability

Tăng khả năng giúp dịch vụ luôn luôn online trong trường hợp có bất kì server nào đang bảo trì hoặc bị gián đoạn dịch vụ.

Reduces impact of DDoS

Traffic tấn công sẽ chỉ gây ảnh hưởng đến một server cụ thể tùy theo mạng của attacker sẽ không bị ảnh hưởng toàn bộ dịch vụ.

Scroll to Top