Quy định sử dụng dịch vụ vHost

Khách hàng sử dụng dịch vụ của vHost đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong hợp đồng và các điều khoản đi kèm sau đây:
1. Trách nhiệm của khách hàng
Các cá nhân, tổ chức (khách hàng) có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trữ website, Máy chủ riêng,… đều có quyền đăng ký sử dụng dịch vụ.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên máy chủ của vHost.
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân một cách chính xác và cập nhật thường xuyên, để thuận tiện cho vHost có thể liên hệ một cách nhanh nhất khi cần.
Email của khách hàng là cầu nối rất quan trọng trong việc liên lạc và yêu cầu hỗ trợ giữa khách hàng và vHost. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tài khoản email khi sử dụng dịch vụ. Mọi phát sinh từ việc thất thoát thông tin và gây ảnh hưởng xấu với khách hàng vHost không chịu trách nhiệm.
Khách hàng không được dùng tài khoản của mình để truy cập trái phép vào các tài khoản khác, hoặc có những hành động phát tán, tấn công huỷ hoại máy chủ.
2. Thanh toán và hoàn trả cước phí.
2.1 Thanh toán.
Tất cả các dịch vụ chỉ được kích hoạt kể từ khi khách hàng thanh toán đầy đủ cước phí.
Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho vHost khi đến hạn. (Về việc thông báo dịch vụ đến hạn, khách hàng vui lòng xem thêm tại điều 3 của trang này).
Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán phí gia hạn dịch vụ, Khách hàng cần tiến hành thanh toán cho vHost đúng thời hạn trên hóa đơn phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ bị hết hạn.
2.2 Hoàn trả cước phí.
vHost đã dừng chính sách hoàn trả cước phí kể từ ngày 15/12/2014.
Thay thế vào đó là chính sách “Dùng thử 7 ngày miễn phí” (ngoại trừ dịch vụ Server Dedicated). Sau thời gian dùng thử, khách hàng có thể đưa ra quyết định về việc thanh toán phí đăng ký dịch vụ như thường lệ.
3. Gia hạn dịch vụ
3.1 Đối với tên miền
Hệ thống vHost sẽ tự khởi tạo hóa đơn trước 30 ngày hết hạn đối với các tên miền gần đến hạn. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi Email thông báo về việc gia hạn tên miền đến khách hàng 05 lần theo các mốc thời gian cụ thể như sau:
 • Thông báo gia hạn tên miền lần 1: trước ngày hết hạn của tên miền 60 ngày
 • Thông báo gia hạn tên miền lần 2: trước ngày hết hạn của tên miền 30 ngày
 • Thông báo gia hạn tên miền lần 3: trước ngày hết hạn của tên miền 15 ngày
 • Thông báo gia hạn tên miền lần 4: trước ngày hết hạn của tên miền 07 ngày
 • Thông báo gia hạn tên miền lần 5: trước ngày hết hạn của tên miền 01 ngày
Đối với các tên miền Việt Nam: trong vòng 35 ngày kể từ sau ngày hết hạn của tên miền, khách hàng vẫn có thể thanh toán phí gia hạn để duy trì tên miền Việt Nam. Kể từ ngày thứ 36 sau ngày hết hạn của tên miền trở đi, khách hàng phải thanh toán phí đăng ký mới để tái sở hữu tên miền Việt Nam. vHost sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng bị mất tên miền do chưa đóng phí duy trì trong thời gian này.
Đối với các tên miền quốc tế: Sau ngày hết hạn của tên miền nhưng vHost vẫn chưa nhận được thanh toán phí gia hạn tên miền từ khách hàng, vHost không đảm bảo việc gia hạn tên miền thành công cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc mất mát các tên miền đã hết hạn.
3.2 Đối với các dịch vụ khác
Hệ thống quản lý dịch vụ của vHost sẽ tự khởi tạo các hóa đơn cho những dịch vụ sắp đến hạn và gửi email thông báo đến khách hàng theo quy trình như sau:
 • Đối với các dịch vụ có chu kì thanh toán hàng tháng:
  • Thông báo lần 1: hệ thống vHost tự động khởi tạo hóa đơn gia hạn dịch vụ trước 15 ngày hết hạn và gửi email đến Quý khách
  • Thông báo lần 2: hệ thống vHost gửi email đến Quý khách trước 7 ngày hết hạn dịch vụ.
 • Đối với các dịch vụ có chu kì thanh toán 3 tháng/6 tháng/12 tháng/24 tháng/36 tháng/:
  • Thông báo lần 1: hệ thống vHost tự động khởi tạo hóa đơn gia hạn dịch vụ trước 30 ngày hết hạn và gửi email đến Quý khách.
  • Thông báo lần 2: hệ thống vHost gửi email đến Quý khách trước 7 ngày hết hạn dịch vụ.
Đối với các dịch vụ đến hạn nhưng vẫn chưa được thanh toán phí gia hạn, hoặc chưa nhận được xác nhận “hủy bỏ dịch vụ” từ khách hàng qua hệ thống Hỗ trợ khách hàng hay điện thoại, hệ thống vHost sẽ gửi thông báo “dịch vụ quá hạn thanh toán” thêm 3 lần kể từ sau ngày hết hạn dịch vụ tương ứng với các mốc thời gian như sau:
  • Thông báo quá hạn lần 1: sau ngày hết hạn dịch vụ 01 ngày
  • Thông báo quá hạn lần 2: sau ngày hết hạn dịch vụ 03 ngày
  • Thông báo quá hạn lần 3: sau ngày hết hạn dịch vụ 05 ngày
3.3 Xử lý các dịch vụ quá hạn
Trong vòng 05 ngày sau ngày hết hạn của dịch vụ, hệ thống vHost sẽ tạm khóa các dịch vụ đã hết hạn. Dịch vụ sẽ được mở khóa ngay khi khách hàng thực hiện thanh toán phí gia hạn dịch vụ hoặc gửi ủy nhiệm chi ngân hàng cho việc thanh toán này đến bộ phận kế toán của vHost. Lưu ý: bộ phận kế toán chỉ làm việc trong giờ hành chính vì vậy vui lòng thực hiện thanh toán đúng thời hạn để tránh việc bị khóa dịch vụ không mong muốn.
Đối với các dịch vụ đã hết hạn nhưng không được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết hạn, dịch vụ sẽ bị hủy vĩnh viễn trên hệ thống máy chủ của vHost mà không cần thông báo trước. Mọi sự mất mát dữ liệu dịch vụ sau khoảng thời gian này, vHost sẽ không chịu trách nhiệm.
3.4 Phí phạt trễ đối với dịch vụ quá hạn
Sau thời gian 05 ngày kể từ ngày hết hạn của dịch vụ, vHost sẽ áp dụng phí phạt trễ đối với các dịch vụ không được thanh toán phí gia hạn đúng hạn.
Mức phạt trễ được áp dụng là 1%/ngày dựa trên tổng phí dịch vụ khi gia hạn. Vì vậy, khách hàng nên thanh toán phí gia hạn dịch vụ đúng hạn để tránh phát sinh phí phạt trễ này.
4. Hỗ trợ khách hàng
Kênh Livechat: chỉ hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh trong giờ hành chính, không hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Hệ thống hỗ trợ khách hàng: sẽ hỗ trợ tất cả các yêu cầu liên quan tới kinh doanh, kỹ thuật, affiliates và kế toán.
Các yêu cầu hỗ trợ (Ticket) sẽ tự động đóng sau 24 giờ nếu không có bất cứ phản hồi khác từ khách hàng. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi đến khách hàng bản khảo sát để thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng về việc hỗ trợ của vHost đối với yêu cầu đó.
Đối với các yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật đòi hỏi thực hiện qua phần mềm Team Viewer sẽ không được vHost chấp nhận. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của vHost sẽ hướng dẫn khách hàng các thao tác thực hiện cần thiết, trường hợp khách hàng thực hiện theo hướng dẫn có xuất hiện lỗi, khách hàng vui lòng chụp ảnh thông báo lỗi gửi về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của vHost để được kiểm tra và trợ giúp nhanh chóng.
5. Các hình thức sử dụng không được chấp nhận
5.1 Nội dung lưu trữ và bản quyền.
5.1.1 Nội dung
Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.
Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.
5.1.2 Bản quyền
vHost và khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Mọi phát hiện liên quan đến những vấn đề trên thuộc bên nào, Bên đó trực tiếp chịu trách nhiệm.
5.2 Vi phạm các quy định về bảo mật hệ thống
Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) gây ra sự quá tải cho hệ thống.
Sử dụng các chương trình/script/command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ.
Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín và trách nhiệm của vHost.
5.3 Quản lý địa chỉ IP, SPAM, phát tán email quảng cáo
Chúng tôi không chấp nhận việc gửi SPAM và phát tán email quảng cáo trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên tài khoản của mình. Mọi hậu quả của việc SPAM và phát tán email quảng cáo dẫn đến địa chỉ IP bị chặn bởi các tổ chức Email, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm.
Việc phát hiện SPAM trên tài khoản của khách hàng có thể dẫn tới việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.
Đối với việc yêu cầu xóa IP của khách hàng khỏi danh sách Blacklist, vHost chỉ hỗ trợ lần đầu tiên miễn phí. Đối với lần thứ 2 vHost sẽ hỗ trợ khách hàng với chi phí là: $150 USD/lần (Tương đương là 3.525.000VNĐ/lần). Trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục tái phạm, IP của khách hàng tiếp tục rơi vào danh sách Blacklist quốc tế, vHost cũng như các tổ chức ngăn chặn spam không thể tiếp tục hỗ trợ vấn đề này.
Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ trong trường hợp khách hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ IP (sau khi chúng tôi đã bàn giao IP này cho khách hàng và khách hàng đã đưa vào khai thác sử dụng).
5.4 Scripts Chat Online và IRC
Chúng tôi không cho phép khách hàng sử dụng những script chat Online riêng trên hệ thống share hosting của mình. Những script này thường gây quá tải cho server và ảnh hưởng tới các tài khoản khác. Chúng tôi sẽ cung cấp những script chat đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không gây ảnh hưởng xấu tới server.
5.5 Đào tiền ảo
Chúng tôi nghiêm cấm hành động thuê máy chủ (SSD VPS/ Cloud VPS) để cài đặt phục vụ cho mục đích đào tiền ảo (COIN). Bất cứ trường hợp nào vi phạm sẽ bị tạm khóa dịch vụ ngay lập tức và mở lại dịch vụ sau 24 giờ để khách hàng xử lý theo thời gian được thông báo.
Nếu tình trạng vẫn không được chỉnh sửa và khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa vĩnh viễn mà không được hoàn tiền dưới mọi hình thức.
6. Sao lưu và hồi phục dữ liệu.
6.1 Sao lưu dữ liệu
Đối với các dịch vụ Hosting như Linux Hosting/ Windows Hosting/ Hosting giá rẻ/ Reseller Hosting/ Email Hosting, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
 • Daily: lưu trữ 7 ngày gần nhất
 • Weekly
 • Monthly
Đối với các dịch vụ máy chủ như SSD VPS/ Cloud VPS/ Reseller VPS/ Email Server, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
 • Weekly
 • Monthly
Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên sao lưu những dữ liệu của mình.
6.2 Phục hồi dữ liệu
vHost sẽ phục hồi dữ liệu của khách hàng khi có yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất thoát trong quá trình phục hồi diễn ra. Có thể nội dung trước và sau khi phục hồi sẽ khác nhau. Do đó yêu cầu khách hàng phải lưu trữ lại những nội dung của mình trước khi vHost tiến hành chạy bản phục hồi.
Biểu phí phục hồi dữ liệu:
 • SSD Hosting: 150.000 vnđ/lần
 • VPS: 350.000 vnđ/lần
7. Bồi thường
Khách hàng có trách nhiệm phải bồi thường trong trường hợp vi phạm những quy định mà vHost đã nêu ra. Trong trường hợp vHost bị kiện bởi các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khỏan phí bao gồm phí tổn thất, phí tòa án.
8. Thay đổi quy định sử dụng
“Quy định sử dụng dịch vụ” này chưa hoàn toàn đầy đủ vì vậy vHost có quyền thêm, xóa, hoặc sửa đổi bất cứ điều khoản nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo tới khách hàng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ lúc chỉnh sửa quy định này.
Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến quy định sử dụng dịch vụ. Quý khách vui lòng liên lạc tại đây.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>