Dịch vụ SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.

Nhằm đem lại cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mục đích sử dụng khác nhau, vHost đưa ra các bảng giá với các tính năng và chi phí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý khách.

Bảng giá GoGetSSL

PLAN LOẠI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ WILDCARD SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA PHÍ ADDON SAN PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
90-day Trial DV Miễn phí
Domain SSL DV 450.000
Wildcard SSL DV 2.160.000
Secure Domain SSL DV 0 250 2.160.000 2.160.000
Multi-Domain SSL DV 2 248 3.576.000 4.320.000
Multi-Domain Wildcard SSL DV 2 248 3.576.000 4.320.000
BusinessTrust SSL OV 2.160.000
BusinessTrust Wildcard OV 4.320.000
BusinessTrust SAN OV 2 248 720.000 4.320.000
BusinessTrust EV EV 3.360.000
BusinessTrust EV SAN EV 2 248 2.160.000 6.720.000
Public IP SAN DV 2 248 720.000 2.160.000

Bảng giá Sectigo SSL (Comodo CA)

PLAN LOẠI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ WILDCARD SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA PHÍ ADDON SAN PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
Trial SSL DV Miễn phí
PositiveSSL DV 750.000
PositiveSSL Wildcard DV 3.624.000
PositiveSSL Multi-Domain DV 2 248 1.200.000 3.253.200
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard DV 2 248 2.136.000 5.984.640
PositiveSSL EV EV 2.249.040
PositiveSSL EV MDC (Multi Domain Certificate) EV 2 248 1.680.000 4.072.000
Multi-Domain SSL OV 2 248 792.000 2.892.960
Multi-Domain Wildcard SSL OV 2 248 3.578.640 8.369.040
Multi-Domain EV SSL EV 2 248 2.304.000 7.199.280
InstantSSL OV 910.000
InstantSSL Pro OV 1.277.520
InstantSSL Premium OV 2.188.720
InstantSSL Premium Wildcard OV 4.609.680
Essential SSL DV 674.160
Essential Wildcard SSL DV 2.339.760
EnterpriseSSL OV 7.736.400
EnterpriseSSL Pro OV 17.016.000
EnterpriseSSL Pro Wildcard OV 31.176.000
EnterpriseSSL Pro EV EV 26.376.000
EnterpriseSSL Pro EV MDC (Multi Domain Certificate) EV 2 248 23.976.000 71.976.000
SSL UCC DV DV 2 248 816.000 2.828.640
SSL UCC OV OV 2 248 912.000 3.099.600
SSL Certificate DV 1.644.480
SSL Wildcard OV 4.849.920
SSL EV EV 4.852.800
Code Signing SSL OV 2.376.000
Code Signing SSL EV EV 8.376.000
CPAC Basic DV 286.800
CPAC Pro OV 668.400
CPAC Enterprise OV 908.400

Bảng giá Geotrust SSL

PLAN LOẠI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ WILDCARD SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA PHÍ ADDON SAN PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
Trial DV Miễn phí
Standard DV 430.000
WildcardSSL DV 3.619.680
QuickSSL Premium DV 1.919.760
QuickSSL Premium Wildcard DV 6.761.520
QuickSSL Premium SAN DV 4 246 770.160 2.876.880
TrueBusinessID OV 2.691.660
TrueBusinessID Wildcard OV 10.902.240
QuickSSL Premium Wildcard OV 9.648.000
TrueBusinessID SAN OV 4 246 860.400 6.668.400
TrueBusinessID SAN Wildcard OV 2 248 6.780.000 14.238.000
TrueBusinessID EV EV 4.299.600
TrueBusinessID EV SAN EV 4 245 1.300.000 10.500.000

Bảng giá Digicert

PLAN LOẠI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ WILDCARD SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA PHÍ ADDON SAN PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
Basic EV SSL EV 0 249 3.750.000 8.526.000
Basic OV SSL OV 0 249 3.381.000 5.733.000
Secure Site OV 0 248 8.328.000
Secure Site Pro OV 0 248 20.376.000 22.821.120
Secure Site EV EV 0 248 20.760.000 24.081.600
Secure Site PRO EV EV 0 248 31.296.000 35.990.400
Secure Site Wildcard OV 44.657.520
Secure Site PRO Wildcard OV 96.000.000
Code Signing SSL OV 10.776.000
Code Signing SSL EV EV 16.560.000

Bảng giá Thawte SSL

PLAN LOẠI CHỨNG CHỈ HỖ TRỢ WILDCARD SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA PHÍ ADDON SAN PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM
SSL 123 DV 1.311.360
SSL 123 Wildcard DV 7.275.360
Web Server SSL OV 0 248 2.400.000 2.854.651
Web Server Multi-Domain Wildcard OV 2 248 6.720.000 19.200.000
Web Server EV EV 0 248 3.997.920 4.951.901
Wildcard SSL Certificate OV 10.232.179

Quý khách cần tư vấn thêm về SSL?

Scroll to Top