Chính sách bồi thường

Chính sách bồi thường

vHost cam kết và đảm bảo dịch vụ của chúng tôi uptime 99.9% mỗi tháng. Căn cứ theo http://en.wikipedia.org/wiki/Uptime như vậy dịch vụ uptime với tỉ lệ 99,9% mỗi tháng tương đương với việc chỉ cho phép gián đoạn dịch vụ tối đa và không quá 43 phút mỗi tháng.

Để đảm bảo vấn đề này vì vậy chúng tôi đưa ra bảng cam kết như dưới đây. Nếu như dịch vụ của quý khách bị gián đoan theo tỉ lệ cung cấp bên dưới sẽ được bồi thường thời gian sử dụng dịch vụ trực tiếp vào tài khoản của quý khách theo bảng tham chiếu sau.

Để có thể bồi thường thời gian sử dụng dịch vụ quý khách cần đảm bảo các yếu tố sau:

  • ♦ Tài khoản của quý khách không vi phạm các chính sách bảo mậtquy định sử dụng của vHost.
  • ♦ Gửi thông báo yêu cầu bồi thường cho chúng tôi tại đây trong vòng 5 ngày kể từ thời gian bị gián đoạn dịch vụ.
  • ♦ Tất cả các thông báo yêu cầu bồi thường phải đính kèm mã ticket liên quan đến sự cố kỹ thuật gây gián đoạn dịch vụ.


Bảng cam kết tỉ lệ uptime và bồi thường


#
Tỉ lệ uptime
Chính sách bồi thường
1
99.9%
Đảm bảo
2
99.8%
10%
3
99.7%
20%
4
99.6%
30%
5
99.5%
40%
6
99.4%
50%
7
99.3%
60%
8
99.2%
70%
9
99.1%
80%
10
99.0%
90%
11
Dưới 99.0%
100%

Những trường hợp downtime sẽ được loại trừ và không nằm trong danh sách phải bồi thường

Dưới đây là danh sách liệt kê những trường hợp downtime mà không phải bồi thường vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

  •  Dịch vụ trên VPS/Server của quý khách bị lỗi như: apache, database, SQL…
  •  Việc bảo trì đã có thông báo chính thức qua email và trên website.
  •  Khách hàng sử dụng dịch vụ và gây gián đoạn dịch vụ của mình.
  •  Dịch vụ bị gián đoạn do chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ.
  •  Dịch vụ bị gián đoạn do sự cố đường truyền kết nối từ phía khách hàng.