Chính sách Đại lý

Để kinh doanh các dịch vụ tương tự vHost mà không phải đầu tư quá nhiều ngay từ ban đầu. vHost giới thiệu chính sách Đại lý và chiết khấu dựa theo số lượng tên miền đăng ký (đang hoạt động) hoặc số tiền ký quỹ hàng tháng linh động theo thông tin chi tiết như sau

Cấp Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 VIP
Tiêu chí xét hạng (dựa theo 1 trong 2 điều kiện tên miền hoặc số tiền ký quỹ hàng tháng)
Số lượng tên miền active 30 tên miền 100 tên miền 200 tên miền 500 tên miền 1000 tên miền
Số tiền ký quỹ (tính theo tháng trước đó) 10,000,000 VNĐ 35,000,000 VNĐ 70,000,000 VNĐ 175,000,000 VNĐ 500,000,000 VNĐ
Chính sách chiết khấu (1)
Đăng ký mới 3% 5% 8% 10% 20%
Gia hạn 3% 5% 8% 10% 20%
Quyền lợi khác
Hỗ trợ thanh toán trễ (2) 5 ngày 5 ngày 7 ngày 15 ngày 30 ngày
Hỗ trợ tạm ngưng xóa dịch vụ (3) 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 60 ngày
Chính sách hỗ trợ Kinh doanh
Hỗ trợ qua ticktet và email
Hỗ trợ qua kênh chat riêng
Chuyên viên tư vấn riêng
Chính sách hỗ trợ Kỹ thuật
Kiểm tra tài nguyên hệ thống (4)
Tư vấn kỹ thuật (hệ thống network, firewall ...) (5)
Hỗ trợ qua kênh chat riêng Không Không Không
Chuyên gia phụ trách kỹ thuật riêng (theo Response Time bên dưới) Không Không Không Không
Response Time (6) 8x5 8x5 8x5 8x5 16x5
Resources Monitoring & Dashboard (7) Không Không Không Không
Monitor & Alert Mail only Mail only Mail only Mail & Telegram Mail & Telegram
Remote Control Không Không Không Không 1 case mỗi tháng

Giải thích thông số

Response Time Plans

Response Time Plans là chính sách hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng trên hệ thống của khách hàng theo các khung giờ chi tiết theo từng gói. Các yêu cầu hỗ trợ cần gởi vHost trước 24 giờ để sắp xếp nhân sự để hỗ trợ:

Plans Khung giờ hỗ trợ
8x5 Mon-Fri: 08:00 - 17:00
16x5 Mon-Fri: 07:00 - 23:00
24x7 24 x 7 x 365
Scroll to Top