Dịch vụ SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.

Nhằm đem lại cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mục đích sử dụng khác nhau, vHost đưa ra các bảng giá với các tính năng và chi phí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý khách.

GoGetSSL

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUN SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
90-day Trial DV Free
Domain SSL DV $18.75
Wildcard SSL DV $90.00
Secure Domain SSL DV 0 250 $90.00 $90.00
Multi-Domain SSL DV 2 248 $30.00 $90.00
Multi-Domain Wildcard SSL DV 2 248 $149.00 $180.00
BusinessTrust SSL OV $90.00
BusinessTrust Wildcard DV 2 248 $180.00
BusinessTrust SAN OV 2 248 $30.00 $180.00
BusinessTrust EV EV $140.00
BusinessTrust EV SAN EV 2 248 $90.00 $280.00
Public IP SAN DV 2 248 $30.00 $90.00

Sectigo SSL (Comodo CA)

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUM SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
Trial SSL DV Free
PositiveSSL DV $31.25
PositiveSSL Wildcard DV $151
PositiveSSL Multi-Domain DV 2 248 $50 $135.55
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard DV 2 248 $89 $249.36
PositiveSSL EV EV $93.71
PositiveSSL EV MDC (Multi Domain Certificate) EV 2 248 $70 $169.70
Multi-Domain SSL OV 2 248 $33 $120.54
Multi-Domain Wildcard SSL OV 2 248 $149.11 $348.71
Multi-Domain EV SSL EV 2 248 $96 $299.97
InstantSSL OV $37.95
InstantSSL Pro OV $53.23
InstantSSL Premium OV $88.28
InstantSSL Premium Wildcard OV $192.07
Essential SSL DV $28.09
Essential Wildcard SSL DV $97.49
EnterpriseSSL OV $322.35
EnterpriseSSL Pro OV $709.00
EnterpriseSSL Pro Wildcard OV $1299.00
EnterpriseSSL Pro EV EV $1099.00
EnterpriseSSL Pro EV MDC (Multi Domain Certificate) EV 2 248 $999 $2999.00
SSL UCC DV DV 2 248 $34.00 $117.86
SSL UCC OV OV 2 248 $38.00 $129.15
SSL Certificate DV 2 248 $68.52
SSL Wildcard OV $202.08
SSL EV EV $202.20
Code Signing SSL OV $99.00
Code Signing SSL EV EV $349.00
CPAC Basic DV $11.95
CPAC Pro OV $27.85
CPAC Enterprise OV $37.85

Geotrust SSL

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUM SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
Trial DV Free
Standard DV $17.92
WildcardSSL DV $150.82
QuickSSL Premium DV $79.99
QuickSSL Premium Wildcard DV $281.73
QuickSSL Premium SAN DV 4 246 $32.09 $119.87
TrueBusinessID OV $134.58
TrueBusinessID Wildcard $545.11
QuickSSL Premium Wildcard OV $402.00
TrueBusinessID SAN OV 4 246 $35.85 $277.85
TrueBusinessID SAN Wildcard OV 2 248 $282.50 $711.90
TrueBusinessID EV EV $179.15
TrueBusinessID EV SAN DV 4 245 $54.07 $377.04

Digicert

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUM SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
Secure Site OV 0 248 $347.00 $347.00
Secure Site Pro OV 0 248 $849.00 $1141.05
Secure Site EV EV 0 248 $865.00 $1204.08
Secure Site PRO EV EV 0 248 $1304.00 $1799.52
Secure Site Wildcard OV $2232.88
Secure Site PRO Wildcard OV $4000.00
Code Signing SSL OV $449.00
Code Signing SSL EV EV $690.00

Thawte SSL

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUM SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
SSL 123 DV $54.64
SSL 123 Wildcard DV $303.14
Web Server SSL OV 0 248 $100.00 $142.73
Web Server Multi-Domain Wildcard OV 2 248 $280.00 $800.00
Web Server EV EV 0 248 $166.58 $247.60
Wildcard SSL Certificate OV $511.60

GlobalSign

PLAN TYPE WILDCARD FREE SANs MAXIMUM SANs ADDON SANs FEE ANNUAL MAINTENANCE FEE
Alpha SSL DV $37.50
Alpha SSL Wildcard DV $129.17
DomainSSL DV 0 248 $181.25
DomainSSL Wildcard DV $691.67
OrganizationSSL OV 0 100 $141.67 $256.25
OrganizationSSL Wildcard OV $837.50
ExtendedSSL EV 0 100 $141.67 $687.50

Quý khách cần tư vấn thêm về SSL?

Scroll to Top