Dịch vụ Microsoft

Nhằm chuẩn hóa hoạt động theo chuẩn quốc tế, hợp thức hóa các vấn đề về pháp lý, bản quyền phần mềm, Công ty TNHH TMDV Giải Pháp Việt đã ký kết với Microsoft Global triển khai và ứng dụng các công nghệ Microsoft tại các trung tâm dữ liệu từ tháng 10/2015. Xem thêm tại đây.

Tại vHost quý khách không phải lo lắng về việc thanh toán chi phí bản quyền lớn ngay từ đầu, thay vào đó quý khách có thể thanh toán với chi phí hàng tháng và tiết kiệm chi phí đầu từ lớn ngay từ ban đầu mà vẫn có thể sử dụng các bản quyền phần mềm hợp lệ từ Microsoft. Xem thêm bản quyền Office 365 tại đây.

Bảng giá bản quyền Microsoft

Microsoft Windows Server

OPERATING SYSTEM VPS INTERAL VPS EXTERNAL SERVER
Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 Standard Edition (đăng ký tối thiểu 8 licenses) $6.25/Monthly $8.33/Monthly $9.20/Monthly

Microsoft SQL Server

SQL VERSION MONTHLY FEE
Microsoft SQL Server 2012 Web Edition (register for at least 2 licenses) $57.30
Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition (register for at least 2 licenses) $539.46
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition (register for at least 2 licenses) $2177

Quý khách cần tư vấn thêm thông tin hoặc đăng ký bản quyền?

Scroll to Top