Dịch vụ LiteSpeed Web Server (LSWS)

LiteSpeed Web Server (LSWS) là web server thay thế Apache và tương thích hầu hết với các tính năng của Apache như mod_rewrite (.htaccess) và mod_security.
 LiteSpeed tương thích với hầu hết các control panel phổ biến như cPanel, DirectAdmin, Plesk…
 Việc cài đặt và tích hợp chỉ diễn ra rất đơn giản.
 LiteSpeed cải thiện tốc độ và độ ổn định, đồng thời được xếp hạng thứ 4 trong các hệ thống web server phổ biến trên toàn thế giới.
 Là giải pháp thương mại hóa về web server đầu tiên.
 Tham khảo website của LiteSpeed để biết thêm thông tin.

LiteSpeed Web Server

Free Starter(*)

$ Free
Monthly
 • 1 Domain
 • 1 Worker
 • < 2GB Memory
 • LSCache

Site Owner

$ 10 00
Monthly
 • 5 Domains
 • 1 Worker
 • < 8GB Memory
 • LSCache

Site Owner Plus

$ 16 00
Monthly
 • 5 Domains
 • 1 Worker
 • Unlimited Memory
 • LSCache

Web Host Lite

$ 26 00
Monthly
 • Unlimited Domain
 • 1 Worker
 • 8GB Memory
 • LSCache

Web Host Elite

$ 92 00
Monthly
 • Unlimited Domain
 • Custom Worker
 • Unlimited Memory
 • LSCache

Web Host Essential

$ 36 00
Monthly
 • Unlimited Domain
 • 1 Worker
 • Unlimited Memory
 • LSCache

Web Host Professional

$ 46 00
Monthly
 • Unlimited Domain
 • 2 Worker
 • Unlimited Memory
 • LSCache

Web Host Enterprise

$ 65 00
Monthly
 • Unlimited Domain
 • 4 Worker
 • Unlimited Memory
 • LSCache

Addon LiteMage Cache

LIMITED CACHE MONTHLY FEE
LSCache Standard Free
LiteMage Starter + LSCache 1,500 public cache Free
LiteMage Standard + LSCache 25,000 public cache $40.00/Monthly
LiteMage Unlimited + LSCache Unlimited $100.00/Monthly
Scroll to Top