Bạn đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức như Yahoo, Gmail, Hotmail…. và bị từ chối. Giải pháp email relay dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức email lớn như Yahoo, Gmail, Hotmail… do vHost cung cấp sẽ đáp ứng được việc email tới các tổ chức này ổn định.
  • Khởi tạo ngay lập tức
  • Gửi email từ bất kỳ các địa chỉ IP (ADSL, FTTH, Lease line…)
  • Hỗ trợ nhiều port cho SMTP phòng tránh trường hợp bị firewall
  • Messsage size limit 20MB
  • Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)
Chi phí
STT Số lượng relay Phí hàng tháng
1 150 60.000 VNĐ Đăng ký
2 300 108.000 VNĐ Đăng ký
3 450 180.000 VNĐ Đăng ký
4 600 240.000 VNĐ Đăng ký
5 900 336.000 VNĐ Đăng ký
6 1200 444.000 VNĐ Đăng ký
7 1500 600.000 VNĐ Đăng ký
8 2000 756.000 VNĐ Đăng ký
* Trong trường hợp quý khách muốn báo giá cụ thể với số lượng yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sales@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806
Những câu hỏi thường gặp
partners
partners
partners
partners
partners
partners