Sự khác nhau của các dịch vụ Email tại vHost

Sự khác biệt giữa các dịch vụ Email tại vHost

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách phân biệt sự khác biệt giữa các dịch vụ Email tại vHost.

Email Hosting: Dành cho khách hàng cá nhân/tổ chức chưa có hệ thống email theo tên miền thương hiệu.

Email Server: Dành cho khách hàng cá nhân/tổ chức chưa có hệ thống email theo tên miền hoặc đang sử dụng email nhưng muốn có nhiều dung lượng lưu trữ hơn.

Email G-Suite: Dành cho khách hàng cá nhân/tổ chức chưa có hệ thống email theo tên miền muốn sử dụng giao diện quản lý email giống Gmail và có thể tích hợp quản lý công việc dễ dàng

Email Relay: Dành cho khách hàng đã có sẵn hệ thống server email riêng nhưng đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức như Yahoo, Gmail, Hotmail…. và bị từ chối. Giải pháp email relay dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức email lớn như Yahoo, Gmail, Hotmail… do vHost cung cấp sẽ đáp ứng được việc email tới các tổ chức này ổn định.

EMAIL HOSTINGEMAIL SERVERGSUITEEMAIL RELAY
Số lượng tên miền:01010101
Hỗ trợ addon tên miền:icon-noicon-noicon-noicon-yes
Số lượng Mailbox:Có giới hạnKhông giới hạnCó giới hạnChủ động quản lý
Dung lượng mỗi Mailbox:5GB/userKhông giới hạn30GB/userChủ động quản lý
Dung lượng mỗi mail gửi đi:25MBKhông giới hạn25MB25MB
Địa chỉ IP riêng:KhôngKhôngKhông
Giới hạn 1 lần To/CC/BCC:20Không giới hạnCó giới hạnCó giới hạn
Email alias:Không giới hạnKhông giới hạn30email/groupCó giới hạn
Email Group:Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
SSL:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Webmail:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Bảo mật email chiều in:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Bảo mật email chiều out:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Chat nội bộ:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Chia sẻ file:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Mã hóa email:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Email Client: Outlook/Thunderbird:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Tự Động Trả Lời, Chuyển Tiếp (Forward) Email:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Catch All Email:icon-yesicon-yesicon-yesicon-no
Chứng thực SPF / DKIM:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Đảm bảo gửi/nhận email:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Antivirus/AntiSpam:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Không Vào Danh Sách Spam (BlackList) Quốc Tế:icon-yesicon-yesicon-yesicon-yes
Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên:icon-noicon-yesicon-noicon-no
Backup:Daily BackupWeekly BackupGoogle quản lýBackup Log
Đảm bảo không bị mất email:icon-yesicon-yesGoogle quản lýChủ động quản lý
Setup time:Ngay lập tứcNgay lập tứcNgay lập tứcNgay lập tức
BUTTON4BUTTON4BUTTON4BUTTON4
 

Đối tác


inline-dell
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-ms