CyberMonday

Nếu bạn đã bỏ lỡ chương trình Black Friday vừa qua, đừng lo đã có Cyber Monday từ vHost

Cloud Server tại Việt Nam

Chương trình chỉ áp dụng khi đăng ký mới, không áp dụng khi gia hạn

A

Thanh toán tối thiểu 3 tháng

25.000
VNĐ/tháng
 • 1 Core CPU E5 v4
 • 768MB RAM DDR4
 • 15GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

B

Thanh toán tối thiểu 3 tháng

50.000
VNĐ/tháng
 • 1 Core CPU E5 v4
 • 1GB RAM DDR4
 • 20GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

C

Discount 50%

176.000
VNĐ/tháng
 • 2 Core CPU E5 v4
 • 2GB RAM DDR4
 • 40GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

D

Discount 50%

264.000
VNĐ/tháng
 • 2 Core CPU E5 v4
 • 4GB RAM DDR4
 • 60GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

E

Discount 50%

432.000
VNĐ/tháng
 • 4 Core CPU E5 v4
 • 8GB RAM DDR4
 • 80GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

F

Discount 50%

864.000
VNĐ/tháng
 • 8 Core CPU E5 v4
 • 16GB RAM DDR4
 • 160GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

G

Discount 50%

1.728.000
VNĐ/tháng
 • 16 Core CPU E5 v4
 • 32GB RAM DDR4
 • 320GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

H

Discount 50%

3.440.000
VNĐ/tháng
 • 24 Core CPU E5 v4
 • 64GB RAM DDR4
 • 700GB SSD ENT
 • Network: 1Gbps
 • DC Vietnam

Cloud Server tại Singapore

Chương trình chỉ áp dụng khi đăng ký mới, không áp dụng khi gia hạn

A

Thanh toán tối thiểu 3 tháng

25.000
VNĐ/tháng
 • 1 Core CPU E5 v4
 • 768MB RAM DDR4
 • 15GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

B

Thanh toán tối thiểu 3 tháng

50.000
VNĐ/tháng
 • 1 Core CPU E5 v4
 • 1GB RAM DDR4
 • 20GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

C

Discount 50%

176.000
VNĐ/tháng
 • 2 Core CPU E5 v4
 • 2GB RAM DDR4
 • 40GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

D

Discount 50%

264.000
VNĐ/tháng
 • 2 Core CPU E5 v4
 • 4GB RAM DDR4
 • 60GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

E

Discount 50%

432.000
VNĐ/tháng
 • 4 Core CPU E5 v4
 • 8GB RAM DDR4
 • 80GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

F

Discount 50%

864.000
VNĐ/tháng
 • 8 Core CPU E5 v4
 • 16GB RAM DDR4
 • 160GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

G

Discount 50%

1.728.000
VNĐ/tháng
 • 16 Core CPU E5 v4
 • 32GB RAM DDR4
 • 320GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

H

Discount 50%

3.440.000
VNĐ/tháng
 • 24 Core CPU E5 v4
 • 64GB RAM DDR4
 • 700GB SSD ENT
 • Network: 200Mbps
 • DC Singapore

Thuê server riêng

Thanh toán hàng tháng

A

Thanh toán hàng tháng

1.000.000
vnđ/tháng
 • CPU: 2 x X5650
 • RAM: 16GB
 • Disk: 500GB SSD
 • Network 1Gbps
 • DC Vietnam

B

Thanh toán hàng tháng

1.000.000
vnđ/tháng
 • CPU: 2 x X5650
 • RAM: 32GB
 • Disk: 250GB SSD
 • Network 1Gbps
 • DC Vietnam

C

Thanh toán hàng tháng

1.000.000
vnđ/tháng
 • CPU: 2 x X5650
 • RAM: 64GB
 • Disk: 500GB SSD
 • Network 1Gbps
 • DC Vietnam

D

Thanh toán hàng tháng

1.500.000
vnđ/tháng
 • CPU: 2 x E5-2670
 • RAM: 32GB
 • Disk: 480GB SSD ENT
 • Network 1Gbps
 • DC Vietnam
Scroll to Top