Email Server Riêng là giải pháp email dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn
 • Server mail riêng biệt
 • Không giới hạn số lượng email gởi đi và tài khoản email
 • Toàn quyền quản lý mail server cấp cao nhất
 • Sử dụng IP riêng độc lập như một server riêng
 • Khả năng xử lý với email số lượng lớn hàng ngày
 • Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng
 • Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên
 • Antivirus/AntiSpam
 • Triển khai SSL certificate cho riêng server mail của mình
Chi phí

EB-1

 • 80GB dung lượng
 • Không giới hạn địa chỉ email
 • 25MB Attachment
 • Mã hóa email
 • Webmail
 • Quản trị qua giao diện web
 • POP / IMAP / SMTP
 • Auto Response
 • Forward Email
 • Giám sát email
 • Chứng thực SPF / DKIM
 • SSL miễn phí
 • Catch All Email
 • Đảm bảo không bao giờ bị mất email

799.000đ

/tháng
Đăng ký

EB-3

 • 250GB dung lượng
 • Không giới hạn địa chỉ email
 • 25MB Attachment
 • Mã hóa email
 • Webmail
 • Quản trị qua giao diện web
 • POP / IMAP / SMTP
 • Auto Response
 • Forward Email
 • Giám sát email
 • Chứng thực SPF / DKIM
 • SSL miễn phí
 • Catch All Email
 • Đảm bảo không bao giờ bị mất email

1.799.000đ

/tháng
Đăng ký
Quý khách đã có Email Server tuy nhiên gặp vấn đề về gửi/nhận email

Vui lòng tham khảo dịch vụ Email Relay của chúng tôi

Dịch vụ Email Relay đảm bảo không bị spam/virus/phishing (lừa đảo) Tham khảo dịch vụ Email Relay
partners
partners
partners
partners
partners
partners

Facebook Comments