Email Server

Email Server


Email Server Riêng là giải pháp email dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn

 •  Server mail riêng biệt
 •  Không giới hạn số lượng email gởi đi và tài khoản email
 •  Toàn quyền quản lý mail server cấp cao nhất
 •  Sử dụng IP riêng độc lập như một server riêng
 •  Khả năng xử lý với email số lượng lớn hàng ngày
 •  Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng
 •  Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên
 •  Antivirus/AntiSpam
 •  Triển khai SSL certificate cho riêng server mail của mình

Bảng giá dịch vụ

EB-1

 • 80GB dung lượng
 • 25MB Attachment
 • Không giới hạn địa chỉ email
 • Không giới hạn alias domain
 • SSL miễn phí
 • Miễn phí hệ thống chat nội bộ
 • Có hỗ trợ tích hợp chia sẻ file trực tuyến
 • Mã hóa email
 • Antivirus/AntiSpam
 • Lọc email spam, phishing
 • Backup
 • Đảm bảo gửi/nhận email
 • Webmail truy cập mọi lúc mọi nơi
 • POP / IMAP / SMTP
 • Auto Response
 • Forward Email
 • Giám sát email
 • Chứng thực SPF / DKIM
 • Catch All Email
 • Đảm bảo không bao giờ bị mất email
 • Hỗ trợ chuyển email từ NCC khác về vHost

800.000

VNĐ/tháng
Đăng ký ngay

EB-2

 • 120GB dung lượng
 • 25MB Attachment
 • Không giới hạn địa chỉ email
 • Không giới hạn alias domain
 • SSL miễn phí
 • Miễn phí hệ thống chat nội bộ
 • Có hỗ trợ tích hợp chia sẻ file trực tuyến
 • Mã hóa email
 • Antivirus/AntiSpam
 • Lọc email spam, phishing
 • Backup
 • Đảm bảo gửi/nhận email
 • Webmail truy cập mọi lúc mọi nơi
 • POP / IMAP / SMTP
 • Auto Response
 • Forward Email
 • Giám sát email
 • Chứng thực SPF / DKIM
 • Catch All Email
 • Đảm bảo không bao giờ bị mất email
 • Hỗ trợ chuyển email từ NCC khác về vHost

1.000.000

VNĐ/tháng
Đăng ký ngay

EB-3

 • 250GB dung lượng
 • 25MB Attachment
 • Không giới hạn địa chỉ email
 • Không giới hạn alias domain
 • SSL miễn phí
 • Miễn phí hệ thống chat nội bộ
 • Có hỗ trợ tích hợp chia sẻ file trực tuyến
 • Mã hóa email
 • Antivirus/AntiSpam
 • Lọc email spam, phishing
 • Backup
 • Đảm bảo gửi/nhận email
 • Webmail truy cập mọi lúc mọi nơi
 • POP / IMAP / SMTP
 • Auto Response
 • Forward Email
 • Giám sát email
 • Chứng thực SPF / DKIM
 • Catch All Email
 • Đảm bảo không bao giờ bị mất email
 • Hỗ trợ chuyển email từ NCC khác về vHost

1.800.000

VNĐ/tháng
Đăng ký ngay

Quý khách có Email Server nhưng gặp vấn đề về gửi email?

 • Để email của Quý khách không bị spam/virus/phising (lừa đảo)

 • Vui lòng tham khảo dịch vụ Email Relay của chúng tôi

Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-cloudflare