SSL là gì

[ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”SSL là gì?” heading=”h3″ text=”SSL là gì?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”” extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”SSL làm việc như thế nào?” heading=”h3″ text=”SSL làm việc như thế nào?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] ssl_1.png (584×198) [/ce_text][ce_spacer spacer_height=”30″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Những gì xảy ra khi một máy tính kết nối với một website đã được chứng thực?” heading=”h3″ text=”Những gì xảy ra khi một máy tính kết nối với một website đã được chứng thực?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”30″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

ssl_2.jpg (584×279)

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Trình duyệt làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không?” heading=”h3″ text=”Trình duyệt làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”” extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] Khi Website gửi cho trình duyệt một chứng chỉ SSL, trình duyệt sẽ gửi chứng chỉ này đến một máy chủ lưu trữ các chứng chỉ số đã được phê duyệt.Về mặt kỹ thuật, SSL sử dụng mã hóa công khai. Kỹ thuật này giúp cho Website và trình duyệt tự thỏa thuận (bước 4 ở hình trên) một bộ khóa sẽ dùng trong suốt quá trình trao đổi thông tin sau đó. Bộ khóa sẽ thay đổi theo mỗi trong lần giao dịch kế tiếp, một người khác sẽ không thể giải mã ngay cả khi có được dữ liệu của máy chủ lưu trữ chứng chỉ số nói trên. [/ce_text][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”slope-right-duo.svg” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h2″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-right” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-right” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top