Dịch vụ monitor

[ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_revslider revslider=”home1″ extra_class=””][/ce_revslider][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”0px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_domainchecker domain_checker_style=”2″ domain_checker_heading_text=”Đăng ký tên miền bảo vệ thương hiệu của Quý khách ngay hôm nay” domain_checker_text_color=”” domain_checker_input_box_size=”input-group-lg” domain_checker_input_box_placeholder=”Nhập tên miền Quý khách cần đăng ký tại đây” domain_checker_button_style=”btn-primary” enabled_transfer_button=”1″ domain_transfer_button_style=”btn-danger” domain_checker_button_text=”Đăng ký ngay” domain_transfer_button_text=”Chuyển về vHost” domain_checker_tlds=”1″ domain_checker_tlds_str=”.com,.net,.org,.biz,.info,.asia,.us” extra_class=””][/ce_domainchecker][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Dịch vụ Monitor là gì?” heading=”h1″ text=”Dịch vụ Monitor là gì?” color=”” align=”left” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”” extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””]

  • Dịch vụ monitor hay còn gọi là dịch vụ giám sát hệ thống 24/7. Với dịch vụ monitor quý khách không cần phải lo lắng và kiểm tra liên tục các hệ thống của mình thường xuyên mà thay vào đó giải pháp của vHost sẽ giúp quý khách giám sát hệ thống của mình liên tục 24/7 với nhiều server đặt tại các datacenter khác nhau. Ngay kể cả khi một trong các server monitor của vHost có sự cố thì dịch vụ monitor vẫn hoạt động chặt chẽ và trao đổi dữ liệu nội bộ với nhau dựa trên các thuật toán và đưa ra quyết định để xác định rằng hệ thống của khách hàng có thực sự bị downtime hay không.
  • Dịch vụ monitor của vHost sẽ kiểm tra liên tục các hệ thống của quý khách và thông báo ngay lập tức qua nhiều hình thức khác nhau như: email, SMS và các phần mềm ứng dụng của bên thứ 3 nhằm giúp quý khách có thể nhận biết được sự cố ngay lập tức khi hệ thống mình phát sinh lỗi.

[/ce_text][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_iconlist titletext=”Tính năng” titlesize=”1″ list_font_size=”” vertical_spacing=”pv-no” horizontal_padding=”pv-no” extra_class=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”Multiple server: Hệ thống monitor bao gồm 4 server đặt tại các datacenter khác nhau đảm bảo việc theo dõi liên tục 24/7/365.” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”Check Interval: Hệ thống monitor của vHost hỗ trợ kiểm tra với các chu kỳ như 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút và 60 phút một lần.” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”Notification Lists: Quý khách toàn quyền quản lý và quyết định danh sách sẽ nhận thông báo, nhận qua hình thức nào, nhắc lại bao nhiêu lần và gửi thông báo tối đa bao nhiêu lần.” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”SMS Alert: Ngay khi sự cố quý khách sẽ nhận được thông báo ngay lập tức qua SMS mà không cần phải kiểm tra email.” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Easy Setup: Tất cả các cấu hình quý khách hàng có thể thực hiện thông qua website với giao diện trực quan và dễ sử dụng.” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Custom Monitor: Ngoài các monitor mặc định sẵn có, quý khách có thể tạo các monitor dựa trên nhu cầu của mình như: IP, Keyword, blacklish…” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Advanced Report: Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên database và quý khách có thể tra cứu vào bất kì lúc nào dựa theo yêu cầu của quý khách.” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Customizable timeout and retries: Quý khách có thể thiết lập số lần kiểm tra trước khi quyết định chắc chắn là hệ thống của quý khách đang có sự cố.”][/ce_iconlist][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Bảng giá dịch vụ” heading=”h1″ text=”Bảng giá dịch vụ” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”full” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-right” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”Free” currency=”” price=”Miễn phí” discounted_price=”” after_price_text=”0 vnd” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=437″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”50 monitors” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=” Thời gian check: 5 phút 1 lần” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”5 SMS” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=” Thông báo qua email và SMS” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Quản lý danh sách nhận thông báo” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Blacklist IP check” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Thời gian check blacklist: 1 ngày” icon_icon__group_item_7=”fas fa-times” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Custom Port” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”Báo cáo hàng tuần” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Thông báo bảo trì” icon_icon__group_item_10=”fas fa-check” icon_color__group_item_10=”” icon_title__group_item_10=”Header status monitoring” icon_icon__group_item_11=”fas fa-check” icon_color__group_item_11=”” icon_title__group_item_11=”Biểu đồ thống kê”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”50″ currency=”” price=”98.000″ discounted_price=”” after_price_text=”vnd/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=32″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”50 monitors” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=” Thời gian check: 1 phút 1 lần” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=” 10 SMS” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=” Thông báo qua email và SMS” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Quản lý danh sách nhận thông báo” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Blacklist IP check” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Thời gian check blacklist: 1 ngày” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Custom Port” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”Báo cáo hàng tuần” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Thông báo bảo trì” icon_icon__group_item_10=”fas fa-check” icon_color__group_item_10=”” icon_title__group_item_10=”Header status monitoring” icon_icon__group_item_11=”fas fa-check” icon_color__group_item_11=”” icon_title__group_item_11=”Biểu đồ thống kê”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”70″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Popular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”100″ currency=”” price=”168.000″ discounted_price=”” after_price_text=”vnd/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=33″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”100 monitors” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=” Thời gian check: 1 phút 1 lần” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=” 15 SMS” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=” Thông báo qua email và SMS” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Quản lý danh sách nhận thông báo” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Blacklist IP check” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Thời gian check blacklist: 1 ngày” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Custom Port” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”Báo cáo hàng tuần” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Thông báo bảo trì” icon_icon__group_item_10=”fas fa-check” icon_color__group_item_10=”” icon_title__group_item_10=”Header status monitoring” icon_icon__group_item_11=”fas fa-check” icon_color__group_item_11=”” icon_title__group_item_11=”Biểu đồ thống kê”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”150″ currency=”” price=”230.000″ discounted_price=”” after_price_text=”vnd/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=34″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”150 monitors” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=” Thời gian check: 1 phút 1 lần” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=” 20 SMS” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=” Thông báo qua email và SMS” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Quản lý danh sách nhận thông báo” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Blacklist IP check” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Thời gian check blacklist: 16 giờ” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Custom Port” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”Báo cáo hàng tuần” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Thông báo bảo trì” icon_icon__group_item_10=”fas fa-check” icon_color__group_item_10=”” icon_title__group_item_10=”Header status monitoring” icon_icon__group_item_11=”fas fa-check” icon_color__group_item_11=”” icon_title__group_item_11=”Biểu đồ thống kê”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/3″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h3″ column_heading_text_color=”” heading=”300″ currency=”” price=”400.000″ discounted_price=”” after_price_text=”vnd/tháng” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://members.vhost.vn/cart.php?a=add&pid=35″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”fas fa-check” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”300 monitors” icon_icon__group_item_1=”fas fa-check” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=” Thời gian check: 1 phút 1 lần” icon_icon__group_item_2=”fas fa-check” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”35 SMS” icon_icon__group_item_3=”fas fa-check” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=” Thông báo qua email và SMS” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_4=”fas fa-check” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Quản lý danh sách nhận thông báo” icon_icon__group_item_5=”fas fa-check” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Blacklist IP check” icon_icon__group_item_6=”fas fa-check” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Thời gian check blacklist: 1 giờ” icon_icon__group_item_7=”fas fa-check” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Custom Port” icon_icon__group_item_8=”fas fa-check” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”Báo cáo hàng tuần” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Thông báo bảo trì” icon_icon__group_item_10=”fas fa-check” icon_color__group_item_10=”” icon_title__group_item_10=”Header status monitoring” icon_icon__group_item_11=”fas fa-check” icon_color__group_item_11=”” icon_title__group_item_11=”Biểu đồ thống kê”][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”20″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] Lưu ý: Số lượng SMS chỉ được tính một lần duy nhất, không gia hạn. Trong trường hợp quý khách cần sử dụng thêm SMS vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được hỗ trợ báo giá ngay [/ce_text][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_calltoaction calltoaction_title=”Quý khách cần monitor với số lượng lớn?” button_text=”Liên hệ ngay” button_link=”https://members.vhost.vn/submitticket.php?step=2&deptid=2″ button_size=”btn-lg” panel_style=”danger” extra_class=””] Mọi thông tin của quý khách sẽ được đảm bảo bảo mật bởi vHost [/ce_calltoaction][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h2″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-right” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top