Họp trực tuyến

Dịch vụ họp trực tuyến


Chat

Meetings

Rocket

Video Webinar

Desktop

Whiteboard

Cog

Presentation

Tính năng dịch vụ


FREE

 • Unlimited Meeting
 • HD Video
 • HD Voice
 • Screen Sharing
 • Whiteboard
 • Play Video
 • Presentation
 • Breakout Room
 • Public Chat
 • Private Chat
 • Meeting Minutes
 • Auto Recording
 • Cloud Storage (*)
 • Webinar Playback
 • 300MB Upload allowed
 • 2000 Pages Document Allowed
 • AES 256 bits encryption
 • LTI Integration
 • Custom Brand

FREE

Đăng ký ngay

Enterprise

 • Unlimited Meeting
 • HD Video
 • HD Voice
 • Screen Sharing
 • Whiteboard
 • Play Video
 • Presentation
 • Breakout Room
 • Public Chat
 • Private Chat
 • Meeting Minutes
 • Auto Recording
 • Cloud Storage
 • Webinar Playback
 • 300MB Upload allowed
 • 2000 Pages Document Allowed
 • AES 256 bits encryption
 • LTI Integration
 • Custom Brand

$$$

Liên hệ

Lưu ý:

*: do hệ thống phục vụ miễn phí vì vậy webinar sẽ được xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu họp.

Không. Quý khách chỉ cần máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng kết nối mạng, 3G, 4G là có thể bắt đầu cuộc gọp với người khác.

Hệ thống hoạt động tốt đối với các phiên bản iOS từ 12.2+ và Android  6.0+ trở lên.

Hoàn toàn tự động. Nhiều khách hàng quên nhấn start recording dẫn tới sau cuộc họp video không được lưu lại, vì vậy vHost đã tự động cấu hình các video tự động ghi ngay khi bắt đầu cuộc họp.

Thông thường các tài liệu văn bản chỉ có dung lượng vài MB, tuy nhiên có những tài liệu như power point có dung lượng lớn, vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh và hỗ trợ dung lượng hiện tại là 300MB với số trang là 2000 trang.

Đối với phiên bản miễn phí các video sẽ được lưu trữ 30 ngày, đối với phiên bản trả phí số ngày lưu video sẽ được lưu dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Đối tác


inline-dell
inline-cisco
inline-centos
inline-cpanel
inline-cloudlinux
inline-cloudflare