Họp trực tuyến

[ce_section element_name=”Dedicated Features” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”15px,0px,10px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Dịch vụ họp trực tuyến” heading=”h1″ text=”Dịch vụ họp trực tuyến” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”#e6e6e6″ goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”30″ extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”chat.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=”” svg_margin_top=”0″][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Meetings” heading=”h4″ text=”Meetings” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”rocket.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=”” svg_margin_top=”0″][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Screen Sharing” heading=”h4″ text=”Screen Sharing” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”desktop.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=”” svg_margin_top=”0″][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Private Chat” heading=”h4″ text=”Private Chat” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_svgdrawing svg_file=”cog.svg” svg_width=”90px” alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=”” svg_margin_top=”0″][/ce_svgdrawing][ce_heading element_name=”Presentation” heading=”h4″ text=”Presentation” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_spacer spacer_height=”45″ extra_class=””][/ce_spacer][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f7f7f7″ bg_image=”” padding=”,,,” margin=”,,,” svg_file=”not_set” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_calltoaction calltoaction_title=”Chính sách bảo mật dịch vụ họp trực tuyến” button_text=”Xem tại đây” button_link=”https://vhost.vn/chinh-sach-bao-mat-cho-cong-cu-hop-truc-tuyen/” button_size=”btn-lg” panel_style=”danger” extra_class=””][/ce_calltoaction][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”0px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Tính năng dịch vụ” heading=”h2″ text=”Tính năng dịch vụ” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”short” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-right” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/2″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h4″ column_heading_text_color=”” heading=”FREE” currency=”” price=”FREE” after_price_text=”” pricing_button_text=”Đăng ký ngay” pricing_button_link=”https://hoptructuyen.vhost.vn/” pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”Unlimited Meeting” icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”HD Video” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”HD Voice” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Screen Sharing” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Play Video” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Presentation” icon_icon__group_item_6=”” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Public Chat” icon_icon__group_item_7=”” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Private Chat” icon_icon__group_item_8=”” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”AES 256 bits encryption” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=”” icon_icon__group_item_9=”fas fa-times” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=”Custom Brand”][/ce_pricing][/ce_column][ce_column width=”1/2″][ce_pricing column_style=”Regular” column_heading_style=”Regular” column_heading_size=”h4″ column_heading_text_color=”” heading=”Enterprise” currency=”” price=”$$$” after_price_text=”” pricing_button_text=”Liên hệ” pricing_button_link=”http://m.me/154009851307694″ pricing_button_style=”btn-primary” extra_class=”” icon_icon__group_item_0=”” icon_color__group_item_0=”” icon_title__group_item_0=”Unlimited Meeting” icon_icon__group_item_1=”” icon_color__group_item_1=”” icon_title__group_item_1=”HD Video” icon_icon__group_item_2=”” icon_color__group_item_2=”” icon_title__group_item_2=”HD Voice” icon_icon__group_item_3=”” icon_color__group_item_3=”” icon_title__group_item_3=”Screen Sharing” icon_icon__group_item_4=”” icon_color__group_item_4=”” icon_title__group_item_4=”Play Video” icon_icon__group_item_5=”” icon_color__group_item_5=”” icon_title__group_item_5=”Presentation” icon_icon__group_item_6=”” icon_color__group_item_6=”” icon_title__group_item_6=”Public Chat” icon_icon__group_item_7=”” icon_color__group_item_7=”” icon_title__group_item_7=”Private Chat” icon_icon__group_item_8=”” icon_color__group_item_8=”” icon_title__group_item_8=”AES 256 bits encryption” icon_icon__group_item_9=”fas fa-check” icon_color__group_item_9=”” icon_title__group_item_9=” Custom Brand” discounted_price=”” icon_icon__group_item_template=”” icon_color__group_item_template=”” icon_title__group_item_template=””][/ce_pricing][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Discount” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”15px,0px,30px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” secondary_fill_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” decoration_bg_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/4″][ce_text element_name=”Mobile Apps” extra_class=””]

Mobile Apps

[/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] [/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][ce_text element_name=”Text” extra_class=””] [/ce_text][/ce_column][ce_column width=”1/4″][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Section” width=”boxed” bg_color=”#f5f5f5″ bg_image=”” padding=”0px,0px,20px,0px” margin=”,,,” svg_file=”arrow-down.svg” accent_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” secondary_fill_color=”rgba(245, 245, 245, 1)” decoration_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 1)” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP” heading=”h2″ text=”NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_spacer spacer_height=”10″ extra_class=””][/ce_spacer][ce_accordion element_name=”Những câu hỏi thường gặp” titles=”Tôi có cần cài đặt phần mềm gì để sử dụng hệ thống họp trực tuyến không?/n/Khi bắt đầu sử dụng công cụ tôi có cần khai báo thông tin gì không?/n/vHost có sử dụng phân tích trên máy chủ không?/n/vHost có lưu lại nội dung cuộc họp hay không?” accordion_style=”panel-primary” accordion_all_closed=”0″ extra_class=””] Không. Quý khách chỉ cần máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng kết nối mạng, 3G, 4G là có thể bắt đầu cuộc gọp với người khác. /next/ Khi bắt đầu sử dụng, công cụ sẽ không yêu cầu người dùng tạo tài khoản, chẳng hạn như tên và địa chỉ email hoàn toàn là tùy chọn và chỉ hiển thị với những người tham gia cuộc họp. Công cụ sẽ không lưu trữ bất kì thông tin này sau cuộc họp. /next/ vHost cam kết về quyền riêng tư bảo mật và cực kỳ cẩn thận về những thông tin nào đến được với các công cụ phân tích mà vHost đang sử dụng. vHost hiện đang sử dụng các công cụ giám sát theo dõi về băng thông, cpu usage, ram usage, cơ sở hạ tầng, các services trên server. Quan trọng nhất, sau khi cuộc họp của bạn kết thúc, vHost không giữ lại bất kỳ tên, địa chỉ e-mail hoặc ảnh hồ sơ nào (như chúng tôi đã đề cập ở trên, chúng chỉ được truyền cho những người tham gia khác trong cuộc họp). /next/ Không, nội dung trao đổi trong cuộc họp sẽ bị xoá bỏ ngày sau khi người dùng cuối cùng rời khỏi phòng hop. [/ce_accordion][/ce_column][/ce_row][/ce_section][ce_section element_name=”Extra Features” width=”boxed” bg_color=”” bg_image=”” padding=”0px,0px,0px,0px” margin=”,,,” svg_file=”slope-right.svg” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” decoration_bg_color=”” flip_decoration=”no” height_scale=”1″ extra_class=””][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/1″][ce_heading element_name=”Đối tác” heading=”h2″ text=”Đối tác” color=”” align=”center” extra_class=””][/ce_heading][ce_divider divider_version=”tiny” style=”solid” color=”” goto=”” goto_position=”text-center” margin_top=”” margin_bottom=”” extra_class=””][/ce_divider][/ce_column][/ce_row][ce_row element_name=”Row”][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”dell.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cisco.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”centos.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cpanel.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudlinux.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][ce_column width=”1/6″][ce_svgdrawing svg_file=”cloudflare.svg” svg_width=”90px” svg_margin_top=”0″ alignment=”text-center” accent_fill_color=”” secondary_fill_color=”” extra_class=””][/ce_svgdrawing][/ce_column][/ce_row][/ce_section]

Scroll to Top