Email Security

Email Security là giải pháp bảo mật email được vHost nghiên cứu và xây dựng dựa trên nhiều công nghệ kết hợp.

Dịch vụ Email Security được cung cấp nhằm đáp ứng các tiêu chí sau:

Antispam

Đảm bảo ngăn chặn các email spam tiếp cận người dùng

Antivirus

Ngăn chặn các mã độc virus, malware, trojan, phishing tiếp cận email người dùng

Tracking & Logs

Toàn bộ hệ thống email đều được kiểm soát và có thể tìm kiếm lại bất kì lúc nào

Scroll to Top