Email Archiving

Email Archiving là giải pháp được vHost nghiên cứu và cung cấp nhằm hỗ trợ liên quan đến vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Email Archiving giúp doanh nghiệp có thể lưu trữ và nhanh chóng tìm kiếm tất cả các email được gửi vào và ra bởi tất cả hoặc bất kì nhân sự nào của công ty tại bất kì thời điểm nào. Toàn bộ hệ thống Email Archiving sẽ được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier 3 với tiêu chuẩn truy cập khép kín từ vật lý cho đến online.

Email Archiving là quá trình hoàn toàn tự động chụp và lưu trữ toàn bộ email, bao gồm cả file đính kèm để phục vụ cho mục đích tra cứu và hỗ trợ các vấn đề pháp lý bất kì lúc nào.

Bên cạnh việc hỗ trợ các vấn đề pháp lý, Email Archiving còn được xem là giải pháp backup trong trường hợp lỡ xóa nhầm email trên server chính hoặc email trên server chính không thể truy cập tại một thời điểm nhất định. Quý khách vẫn có thể truy cập thông qua hệ thống hệ thống Email Archiving tại vHost.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Email Archiving tại vHost

Data Preservation

Đảm bảo dữ liệu của email được toàn vẹn và không bị chỉnh sửa

Legal Discovery

Hỗ trợ phục vụ cho các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp

Disaster Recovery

Đảm bảo email được lưu trữ tại một hệ thống backup riêng

Monitoring

Kiểm soát toàn bộ email vào và ra của doanh nghiệp

Scroll to Top